fakta-arkiv | HejaOlika

fakta

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

De sociala stöden är nu billigare än på 35 år

Under 2018 var kostnaderna i relation till BNP endast 4,7 procent

2019-06-26

Tror du på bilden av att Sveriges ekonomi blivit allt mer pressad av ökande kostnader för personer med funktionsnedsättning och sjukdom? I så fall har du blivit grundlurad. I själva verket har kostnaderna för socialförsäkringen halverats sedan 1990-talet i förhållande till BNP.

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Stöden blir allt billigare för Sverige – nu endast 5 procent av BNP

Kostnadsandelen har nästan halverats de senaste 20 åren

2018-06-26

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Handisams generaldirektör Carl Älfvåg granskar utvecklingen inom svensk funktionshinderspolitik.

Sverige 2013 – ett u-land?

Korta fakta om funktionshinderspolitiken 2013

2013-06-03

Jurister och domare har dålig koll på rättigheter. Mobbning är nästan tre gånger vanligare. Risken att dö i cancer är dubbelt så hög. Tre av fyra anhöriga vet inte om att de har rätt till anhörigstöd.
Ett u-land? Nej, detta är svensk funktionshinderspolitik år 2013 enligt en rapport från statliga Handisam och dess generaldirektör Carl Älfvåg (bilden).

Handisams generaldirektör Carl Älfvåg granskar utvecklingen inom svensk funktionshinderspolitik.

STÄNG
Skip to content