Fördjupning-arkiv | HejaOlika

Fördjupning

Beatrice Klackenberg. Foto: Anna Pella.

När jag inte längre är med

Ur Tema Förlust och sorg i Föräldrakraft nr 5, 2015.

2015-10-14

TEMA FÖRLUST OCH SORG. När hon insåg att hennes son faktiskt skulle kunna överleva henne väcktes tankar och oro för hans framtid. Under våren har Beatrice Klackenberg därför deltagit i en nystartad studiecirkel för att kunna förbereda för den dagen hon inte längre är med.

Beatrice Klackenberg. Foto: Anna Pella.

”Vi ser ett ökande intresse och en politisk vilja mot mer ungdomsvänlig vård. Samtidigt känner vi oss väldigt otåliga.” säger Åshild Selboe, projektledare inom Unga funksjonshemmede i Norge. Foto: Linnea Bengtsson.

Åshilde Selboe: Det måste få ta tid att gå från barn till vuxen i vården

2015-10-14

Övergången från barn till vuxen inom sjukvården måste få ta tid, säger Åshild Selboe, projektledare inom Unga funksjonshemmede i Norge.
Vi träffar henne i samband med att Riksförbundet Sällsynta diagnoser startar upp ett projekt om att förbättra övergången till vuxensjukvården.

”Vi ser ett ökande intresse och en politisk vilja mot mer ungdomsvänlig vård. Samtidigt känner vi oss väldigt otåliga.” säger Åshild Selboe, projektledare inom Unga funksjonshemmede i Norge. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

2015-04-27

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst för att familjer, där ett barn har funktionsnedsättning, inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka. Insatserna är också viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 3: Ledsagare och Kontaktperson

2015-04-07

LSS-SKOLAN. Ledsagare och kontaktperson är två insatser enligt LSS som är avgörande för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet. Insatserna begränsas dock allt mer av kommunerna. Och den ojämna kampen om insatserna utkämpas ofta i förvaltningsrätterna.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Malin Nystrand har en kort överlämning med Nahid Abdollahzadeh, en av de hemsjuksköterskor som är en viktig länk mellan läkare och patienter. Foto: Anders Lindström.

Malin sätter alltid patienten i centrum

2014-12-12

Det finns ingen speciell sjukvård eller speciella mediciner för människor som har utvecklingsstörning. ”Men de kräver extra tid, flexibilitet och ett annat sätt att bemöta. Vårt yrke handlar överhuvudtaget mycket om att bemöta människor som individer”, säger Malin Nystrand, distriktsläkare i Göteborg.

Malin Nystrand har en kort överlämning med Nahid Abdollahzadeh, en av de hemsjuksköterskor som är en viktig länk mellan läkare och patienter. Foto: Anders Lindström.

Hur vi ska utforma sociala skyddsmekanismer är ett av målen med projektet, säger Maria Montefusco. Foto: Fredrik Sjögren.

”Riskerna är extra stora på institutioner”

2014-10-22

Våld mot människor med funktionsnedsättning är ett ofta dolt problem, och det är större än vad de flesta av oss vill tro. Att förhindra våldet är en viktig uppgift för det nordiska funktionshinderrådet som har frågan på sin agenda inför höstmötet i slutet av oktober, och som förbereder ett samnordiskt projekt kring ämnet.

Hur vi ska utforma sociala skyddsmekanismer är ett av målen med projektet, säger Maria Montefusco. Foto: Fredrik Sjögren.

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content