FUB-arkiv | Sida 5 av 5 | HejaOlika

FUB

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Juridik och sunt förnuft

2014-08-29

KRÖNIKA. En period av mitt yrkesliv arbetade jag ofta nära affärsjurister i processer där parterna ofta var oense om avtalstolkningar. Mina jurister lärde mig att ”juridik är i grunden sunt förnuft”. På så sätt avslutades de flesta processerna i förlikning. Rimligt då båda parter kunde prognostisera utfallet i en eventuell domstolsförhandling!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

STÄNG
Skip to content