god man-arkiv | HejaOlika

god man

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Behöver vi God man?

Bara anhöriga har den extra drivkraften att bevaka rättigheterna. Varför vill många få bort dem som gode män?

2018-01-08

DEBATT. En märklig debatt pågår om att anhöriga inte ska vara gode män, utan att det istället ska vara professionella ämbetsmän. I de exempel på förskingring som media tagit upp, ser jag dock inte att det rör anhöriga gode män. Varför anhöriga då pekas ut förstår jag inte.
Kan det vara så att anhöriga gode män jobbar för hårt med att bevaka personens rättigheter, och blir besvärliga för kommuner och Försäkringskassan?
För många professionella är godmanskapet ofta bara en inkomst – för föräldrar och anhöriga är det en livsuppgift. Kampen för barnet eller syskonet pågår alltid.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Föräldrars roll

Ibland ska vi föräldrar helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.

2016-04-29

DEBATT. Nu kommer åter motstridiga signaler om föräldrars roll för vuxna med med svåra funktionsnedsättningar. Ibland ska vi helst inte vara gode män utan låta verksamheterna sköta utförandet av alla insatser ”då de vet bäst”. I andra fall är föräldraansvaret väldigt stort, till exempel i behovsbedömningar och i förvaltningsdomstolarna.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Ständigt ifrågasatta som företrädare

Debattartikel av Harald Strand, FUB.

2015-01-28

DEBATT. Jag har varit företrädare för min son i 35+ år. Det var som för alla andra föräldrar naturligt i 18 år till han var myndig – men ändå inte! Normalt skulle han ha kunnat väldigt tydligt från någon gång i tidigt tonår kunnat hjälpa mig med beslut, talat om vad han ville. Så var det inte för min son och jag är fortfarande företrädare på grund av hans stora funktionshinder.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Än en gång ifrågasätts anhöriga som god man

Debattartikel av Harald Strand

2014-09-23

DEBATT. Jag har tidigare skrivit ett debattinlägg här på Föräldrakraft om att ”Uppdrag Granskning förstärker bilden att godmanskap bara är att sköta ekonomi åt huvudmannen”.
Nu satt jag åter på LSS-konferens och hörde en deltagare säga att ”anhöriga inte borde få vara god man”!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

De kritiserar att kommuner inför egna regler som försvårar. Fr v Lotta Fallgren (styrelseledamot i JAG) med sin gode man Maj-Britt Fallgren, Cecilia Blanck, Malin Karlsson och Annika Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson.

”Nya regler för god man sätter lagen ur spel”

2014-06-30

De flesta av landets kommuner struntar i Socialstyrelsens senaste rapport om att vara personlig assistent och god man. Istället inför de egna regler som ofta stoppar assistenter från att vara gode män.
– De sätter lagen och demokratin ur spel. Det är hårresande, säger Cecilia Blanck, ordförande för Brukarkooperativet JAG.

De kritiserar att kommuner inför egna regler som försvårar. Fr v Lotta Fallgren (styrelseledamot i JAG) med sin gode man Maj-Britt Fallgren, Cecilia Blanck, Malin Karlsson och Annika Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand: Att sörja för person har alltid varit viktigast för unga vuxna. Här finns betydligt fler fall av avslöjad vanvård än de få fall av förskingring Uppdrag Granskning räknade upp.

Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap

Debattartikel: SVT förstärker felaktig bild av att det bara handlar om ekonomi

2014-02-28

Debattartikel: Uppdrag Granskning förstärker bilden av att god manskap bara handlar om att sköta ekonomin. Att ”bevaka rätt” och ”sörja för personen” är dock viktigare. Här finns betydligt fler fall av vanvård. Utan föräldrar och anhöriga skulle hela systemet haverera, skriver Harald Strand.

Harald Strand: Att sörja för person har alltid varit viktigast för unga vuxna. Här finns betydligt fler fall av avslöjad vanvård än de få fall av förskingring Uppdrag Granskning räknade upp.

Kan inte vi föräldrar någon gång få lugn och ro och trygghet och kunna lägga mer tid på att vara med våra barn, skriver Marika Jardert.

Varför ska vi föräldrar som kämpar straffas för att några få har fuskat?

Debattartikel om Susanne Billums utredning om fusk inom assistans

2012-05-02

Snart får jag inte vara god man och assistent för min son längre. Varför ska vi föräldrar som gör ett fantastiskt jobb för våra barn, och för samhället, straffas för att några få kriminella har lurat Försäkringskassan?

Kan inte vi föräldrar någon gång få lugn och ro och trygghet och kunna lägga mer tid på att vara med våra barn, skriver Marika Jardert.

Allt svårare att hitta goda män och förvaltare till psykiskt sjuka

2008-11-04

Det har blivit svårare att hitta förmyndare, goda män och förvaltare till personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har uppdragen blivit allt mer komplicerade och utsatta. Föreningen Sveriges Överförmyndare är oroad över utvecklingen och begär stöd från Sveriges Kommuner och Landsting för att trygga rättssäkerheten.

- Det brukar kunna vara 2 500 över på en månad, men den här månaden åkte han på en flyttstädning också när han bytte bostad, så där gick 900 kronor till, säger Björn Rubenson som oroas över den allt mer åtskruvade ekonomin för sin huvudman.

God man tvingas bevittna allt tuffare villkor

2014-09-07

Som god man har Björn Rubenson i västgötska Karlsborg bevittnat hur ekonomin kan skruvas åt för en människa med funktionsnedsättning. Hans huvudman, 37-årige Magnus, har mindre än 5 000 i månaden att leva för när hyran för hans etta är betald. Att gå på bio eller köpa sig en pizza är på gränsen för vad hans ekonomi skulle klara av.

- Det brukar kunna vara 2 500 över på en månad, men den här månaden åkte han på en flyttstädning också när han bytte bostad, så där gick 900 kronor till, säger Björn Rubenson som oroas över den allt mer åtskruvade ekonomin för sin huvudman.

STÄNG
Skip to content