Skolbild. Foto: Linnea Bengtsson

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Riksrevisionen: Grundsärskolan missgynnas när staten utvecklar skolan

2019-05-03

Skollagen säger att alla elever ska få den stimulans de behöver för lärande och personlig utveckling. En granskning av Riksrevisionen visar dock att grundsärskolan missgynnas när staten satsar.

Skolbild. Foto: Linnea Bengtsson