Harald Strand-arkiv | HejaOlika

Harald Strand

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Speglar de ord vi använder vår människosyn?

Vad orden laddas med beror på samhällets värdegrund och medborgares attityder till de personer som omfattas

Språkforskaren Lars Melin har startat en debatt på DN, om att förbud mot vissa ord för att de är negativt laddade inte löser några problem. Även de nya orden blir på sikt negativt laddade. Som exempel väljer han bland andra handikapp vs. funktionsvariation.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Klyftorna mellan rik och fattig ökar mest i Sverige

Ojämlikheten ökar även inom vården. Det drabbar de som inte kan betala för privat vård. I den gruppen ingår de flesta med LSS.

De flesta av dagens politiker vet vad som håller på att ske och vad som behöver göras, men agerar ändå inte i enlighet med dessa insikter.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Blanda inte ihop funktionshinderomsorg och LSS med äldreomsorg!

Vilken 30-åring vill i sina behov och sin livsföring bli jämförd med sina mor- och farföräldrar?

Ansvariga i kommuner måste sluta att blanda ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg. Det är stora skillnader i omsorg och mycket stora skillnader i tidsperspektiv.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför följer vi inte lagen? Det enkla svaret är att risken att straffas är låg

Det är meningslöst att överklaga beslut till förvaltningsrätten, som till 90 procent väljer att lyssna på kommunens jurister

Rättshjälp har visat sig vara nödvändigt. Handikapputredningen hade rätt även här. De som skrev LSS-propositionen, och tog bort förslaget om rättshjälp, förutsatte att kommuner alltid gör det bästa. De hade tyvärr helt fel.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Trött och arg

Jag är fruktansvärt rädd för att det innebär den slutliga dödsstöten för målet med LSS

Jag blir trött och arg på alla de tjänstemän och politiker som jag träffar ute i kommunerna som pratar om ”nya LSS”. Nu senast såg jag det även i inbjudan till LSS-kurs från ett stort utbildningsföretag. Det finns ju ingen ”nya LSS” då alla vi i funktionsrättsrörelsen tydligt sagt att utredningen är av så dålig kvalité att den ska ”kastas i papperskorgen”.

Harald Strand.

Allt kan inte köpas för pengar

De som aldrig kan jobba betalar mest skatt av alla, på en inkomst som redan är så låg att den inte går att leva på

Vi lever i ett egoistiskt samhälle idag. Allt värderas i pengar. När jag växte upp var egoist ett skällsord. Det visar hur samhället har utvecklats. Generellt har vi fått det bättre, men klyftorna har aldrig i modern tid varit så stora.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Sluta förminska problemen för LSS-gruppen

De 80 procent som inte har assistans har blivit osynliggjorda. De förvägras goda levnadsvillkor

Att byta namn minskar inte funktionsnedsättningen. Många gånger leder ett namnbyte i stället till minskat stöd! De som driver på en förändring är ofta de som har en lindrig funktionsnedsättning och då med all rätt känner sig utpekade – att de i andras ögon inte anses vara fullvärdiga medborgare.

LSS-skolan som webbkurs

Så här funkar vår webbkurs om LSS-skolan

Det är helt kostnadsfritt att plugga LSS i vår webbkurs – och att testa dig själv

2019-09-19

Missa inte chansen att utbilda dig i vår helt kostnadsfria webbkurs om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hela LSS-skolan är skriven av Harald Strand. Och så här fungerar det att gå webbkursen!

LSS-skolan som webbkurs

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Hab-ersättningen är inte LSS-gruppens lön!

Och den kan inte kompensera de senaste årens försämringar

Hab-ersättningen kan inte kompensera för den kraftiga försvagning som drabbat aktivitets- och sjukersättningen de senaste drygt 10 åren. Vanliga löner har stiget tre gånger så mycket.

STÄNG
Skip to content