Funka för livet anordnades senast våren 2014 i Växjö och hade då cirka 75 utställare och 1500 besökare.

Sydsvensk hjälpmedelsmässa växer till fler orter

2014-12-01

I skuggan av de stora mässarrangörerna i storstäderna växer mässan ”Funka för livet” i södra Sverige. Efter två framgångsrika arrangemang i Växjö år 2012 och 2014 utvidgas verksamheten nu med mässor även i Karlskrona och Halmstad.

Funka för livet anordnades senast våren 2014 i Växjö och hade då cirka 75 utställare och 1500 besökare.