IVO-arkiv | HejaOlika

IVO

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Rekrytering, kompetens och helhetslösningar är branschens nyckelfrågor 2019

Två nya konferenser våren 2019 hjälper assistansbranschen rusta sig för framtiden

2018-12-19

Hur ska assistansbranschen klara konkurrensen om personal i framtiden? Och hur ska anordnarna kunna täcka fler behov – samtidigt som IVO ställer nya krav på kompetens? Svar ges på två nya konferenser som ABH Utbildning och Föräldrakraft anordnar våren 2019.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Under 2013 hade IVO ungefär 3800 barnsamtal, som nu ligger till grund för den nya rapporten.

Många brister kvar på boenden för barn

Föreståndarnas kompetens måste säkerställas, anser IVO

2014-03-27

Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, liksom kompetensen.
Mer än var femte föreståndare på LSS-boenden för barn saknar tillräcklig utbildning. Och kommunala boenden är sämre är privata.
Det rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Under 2013 hade IVO ungefär 3800 barnsamtal, som nu ligger till grund för den nya rapporten.

STÄNG
Skip to content