Källbrinksskolans årskursnio-elev Marcus Sande tycker att bemötandet från pedagogerna, inklusive NPF-pedagogen Joanna Lundin, är bra. Foto: Linnea Bengtsson.

”Här behandlar lärarna mig inte annorlunda”

Reportage om skolan som blir NPF-säker

2017-10-23

De första skolåren var tuffa för Marcus Sande, 15. I fyran bytte han därför till en skola med större tolerans för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket har påverkat självförtroendet mycket.

Källbrinksskolans årskursnio-elev Marcus Sande tycker att bemötandet från pedagogerna, inklusive NPF-pedagogen Joanna Lundin, är bra. Foto: Linnea Bengtsson.