Ledare-arkiv | Sida 5 av 6 | HejaOlika

Ledare

Nya verktyg som ger dig rätt

Ledare i Föräldrakraft nr 2, 2010

2010-03-20

Välkommen till ett nytt nummer, med teman om så skilda ämnen som kärlek, utbildning och konsten att flytta hemifrån. Allt hör förstås ihop. Att utbilda sig, skaffa bostad och kanske bilda familj är alla viktiga pusselbitar för att få livet att gå ihop.

Tacka vet jag högljudda föräldrar

Ledare ur Föräldrakraft nr 5, 2009.

2009-10-10

Förslaget till ny skollag ska stärka rättigheterna för barn i behov av särskilt stöd. Förslaget till ny LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska ha ett barnperspektiv. Två exempel på höga politiska mål. Så varför dras det då ned på resurserna för de mest utsatta inom skola, vård och omsorg?

Tack för alla tips!

Ledare ur Föräldrakraft nr 2, 2009.

2009-03-10

Barn med behov av särskilt stöd har många måsten efter skolan varje dag. När det gäller att klara läxor och komma ikapp med skolarbete som inte blivit klart i tid kan man tycka att det är skolans ansvar att hitta metoder som löser detta. Trots att de flesta lärare säkert gör allt de kan hänger det ofta i slutändan på föräldrarna.

STÄNG
Skip to content