Kammarrätten i Göteborg har gett Anders rätt att själv bestämma var han ska bo.

Anders får bo kvar trots kommunens envisa försök till tvångsflytt

Kammarrätten upphäver kommunens beslut

2017-12-13

Kammarrätten i Göteborg ger Anders, 42 år, rätt mot Lekebergs kommun. Anders får bo kvar på Sanna Gård trots att kommunen envist har försökt genomdriva en tvångsflytt.

Kammarrätten i Göteborg har gett Anders rätt att själv bestämma var han ska bo.