LSS-skolan-arkiv | HejaOlika

LSS-skolan

LSS-skolan som webbkurs

Så här funkar vår webbkurs om LSS-skolan

Det är helt kostnadsfritt att plugga LSS i vår webbkurs – och att testa dig själv

2019-09-19

Missa inte chansen att utbilda dig i vår helt kostnadsfria webbkurs om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hela LSS-skolan är skriven av Harald Strand. Och så här fungerar det att gå webbkursen!

LSS-skolan som webbkurs

LSS-skolan som webbkurs

Nu är den här: webbkursen som gör dig till expert på LSS

En utbildning som är öppen för alla (men har extrafunktioner för våra prenumeranter)

2019-06-13

Äntligen finns nu LSS-skolan 2019 som en webbkurs här på HejaOlika! Kursen är öppen för alla, både prenumeranter och tillfälliga besökare här på webbsidan. Som prenumerant på Föräldrakraft har du dock flera extra funktioner.

LSS-skolan som webbkurs

LSS-skolan 2019 kan beställas nu

LSS-skolan 2019: Nu höjer vi kunskapen om den fantastiska lagen

Här får du allt du behöver veta om LSS i 18 ovärderliga lektioner.

2019-04-21

Är du trött på okunnigt tyckande i debatten om LSS? Föräldrakrafts Harald Strand har gått till källorna, LSS-propositionen och förarbetena, för att skilja fakta från felaktigheter. I nya LSS-skolan 2019 redovisar han hur LSS ska fungera enligt lagens intentioner, och jämför med dagens verklighet, FN:s funktionsrättskonvention och den senaste LSS-utredningen.

LSS-skolan 2019 kan beställas nu

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Helt ny upplaga av LSS-skolan, uppdaterad med praxis och utredningar

LSS-skolan 2019 ingår i Föräldrakraft nr 2, 2019 som utkommer 19 maj

2019-03-24

2017 års mest populära utgåva var nummer 2 som innehöll LSS-skolan, och alla dess lektioner om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Nu är Harald Strand, pappa till en vuxen son med funktionsnedsättning och ordförande för Riksförbundet FUB, tillbaka med helt uppdaterade 2019 års upplaga!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Hur kan föräldrar se till att barnet får rätt insatser i LSS?

Undvik att bli arg. Håll dig iskall. Var tydlig och saklig: ”Min son har rätt till kontaktperson”

Vi har en bra lag, LSS, som ska se till att de som behöver stöd får det. Men inse att du måste kämpa för varje liten insats ditt barn har rätt till enligt lagen. Du behöver dock inte kämpa ensam, och du kan enkelt bli mer påläst än kommunens handläggare. Kunskap om LSS ger dig makt.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionsrätts-konventionen – nio år senare

När Sverige ratificerade FN:s konvention stärktes rättigheterna, men hur har utvecklingen varit sedan dess?

2017-08-13

AVSNITT 7. När Sverige år 2008 ratificerade FN:s funktionsrättskonvention stärktes rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Men hur har det gått sedan dess? Här avrundar Harald Strand vår artikelserien om FN:s funktionsrättskonvention med en sammanfattning.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand är författare till LSS-skolan och Funktionsrättskonventionen - en orientering här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionsrätts-konventionen: Så ska alla kunna delta i det offentliga livet

Avsnitt 6 av Funktionsrättskonventionen – en orientering, om artiklarna 28–30 samt 33

2017-07-03

AVSNITT 6. Artiklarna 28–30 handlar om levnadsstandard, trygghet och möjlighet att delta i det offentliga livet som alla andra. Både i det politiska livet och i fritidsliv samt kulturliv.

Harald Strand är författare till LSS-skolan och Funktionsrättskonventionen - en orientering här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand är författare till LSS-skolan och Funktionsrättskonventionen - en orientering här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionsrätts-konventionen: Sverige lever inte upp till löftena om rättigheter

Avsnitt 5 av Funktionsrättskonventionen – en orientering, om artiklarna 21-27.

2017-05-16

AVSNITT 5. Fortfarande är självklara rättigheter som yttrandefrihet, utbildning och respekt för privatlivet starkt begränsade för personer med funktionsnedsättningar. Harald Strand går här igenom artiklarna 21-27 i FN:s funktionsrättskonvention där dessa rättigheter beskrivs.

Harald Strand är författare till LSS-skolan och Funktionsrättskonventionen - en orientering här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

STÄNG
Skip to content