Pelle Kölhed-arkiv | HejaOlika

Pelle Kölhed

Pelle Kölhed.

”Vi har tagit ett kliv 40 år tillbaka med nya tillämpningen av LSS”

Handikappförbundens hårda dom

2017-02-23

– Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet, säger Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Pelle Kölhed.

- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS, säger Pelle Kölhed.

Helt ny LSS-utredning drar igång

Pelle Kölhed: Den statliga utredningen är historielös och saknar viktiga perspektiv

2017-02-08

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
– Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS, säger Pelle Kölhed.

Pelle Kölhed.

”Det känns som att man vill hålla brukarperspektivet borta”

Hård kritik mot LSS-utredningen från den egna experten

2017-01-08

Oron över LSS-utredningen växer nu i funktionshinderrörelsen, som även ifrågasätter LSS-utredaren Desirée Pethrus. Utredningens egen expert Pelle Kölhed säger i en intervju att ”det känns lite” som att man vill hålla brukarperspektivet borta.

Pelle Kölhed.

Pelle Kölhed.

”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

Funktionshinderrörelsen väntar fortfarande på en inbjudan

2015-11-25

– Det vore en skandal om funktionshinderrörelsen inte får sitta med i LSS-utredningen.
Det säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, som är mycket oroad över att socialdepartementet ännu inte bjudit in rörelsen.

Pelle Kölhed.

- Vi ser sällan att man räknar till brukarens fördel utan det blir oftast till statens fördel. Hela utredningen är så komplicerad att det är mycket svårt att få en klar bild, säger Pelle Kölhed.

Nya assistansutredningen kan bli en riktig rysare

”Om det här går illa så kommer det att påverka allt”

2013-12-06

Oron växer över hur ersättningen för personliga assistans kommer att se ut i framtiden.
Stor oklarhet råder kring den statliga utredning om assistansersättning som snart ska vara klar.
– Om det här går illa så kommer det att påverka allt som har med assistans att göra, säger Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP.

- Vi ser sällan att man räknar till brukarens fördel utan det blir oftast till statens fördel. Hela utredningen är så komplicerad att det är mycket svårt att få en klar bild, säger Pelle Kölhed.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content