Pia Ek-arkiv | HejaOlika

Pia Ek

Pia Ek. Foto: Linnea Bengtsson.

Projekt som ger makt till brukarna kan bli permanent i Uppsala

”Ge makten vidare” ska öka delaktigheten och rättssäkerheten för de som har svårt att göra sig hörda

2019-09-12

”Ge makten vidare” är ett projekt som drivits av FUB i Uppsala sedan 2017. Nu är målet att det ska bli en permanent del av kommunens funktionshinderverksamhet, i form en av sambandscentral för alla frågor som är viktiga för personer med LSS-insatser.
– Vi har mött en positiv inställning från Uppsala kommun, både från tjänstemän och politi-ker, säger Pia Ek, ordförande för FUB i Uppsala.

Pia Ek. Foto: Linnea Bengtsson.

STÄNG
Skip to content