privatekonomi-arkiv | Sida 3 av 3 | HejaOlika

privatekonomi

”Var tredje kommun har inte sökt bidrag till hab-ersättning – nu krävs skärpning”

Lena Hallengren: Otroligt viktigt för att man ska känna delaktighet i samhället

2018-06-14

Ungefär var tredje kommun har missat att söka pengar till förbättrad habiliteringsersättning inom daglig verksamhet. Av 350 miljoner kronor från staten återstår nästan 120 mkr.
– Alltför få har ansökt, säger en arg Lena Hallengren, minister med ansvar för funktionshinderfrågor.


De genomsnittliga inkomsterna för ”övrig befolkning” har dragit iväg snabbt uppåt jämfört med de som är beroende av sjuk- och aktivitetsersättning.

Guide: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättning

Dessutom har värdet på ersättningarna rasat dramatiskt

2018-06-11

Just nu slåss partierna om att vinna röster med löften om bättre levnadsstandard. Senast den 9 juni lovade Moderaterna 15,5 miljarder kronor i sänkt skatt för ålderspensionärer. Förslaget gäller dock inte den grupp som troligen halkat efter allra mest. Nämligen personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

De genomsnittliga inkomsterna för ”övrig befolkning” har dragit iväg snabbt uppåt jämfört med de som är beroende av sjuk- och aktivitetsersättning.

Thomas Jansson.

Försämringarna har fortsatt – trots alla larm

Personer med utvecklingsstörning går back tusentals kronor varje månad. FUB kräver snabb förbättring av ekonomin.

2014-05-18

Personer med utvecklingsstörning blir allt mer utsatta ekonomiskt.
Trots rader av larmrapporter från myndigheter och utredningar har försämringarna fortsatt.
Nu kräver FUB högre bostadstillägg och stopp för konfiskering av besparingar.

Thomas Jansson.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content