Lekplats

”Att vara förälder till en hemmasittare är otroligt ensamt”

Hur orkar du? frågar många. Vad ska man svara på det? Vad är alternativet?

2020-01-13

Att vara förälder till ett barn som har problematisk skolfrånvaro innebär att hela tiden balansera på en skör tråd mellan skolans förväntningar att du ska få ditt barn till skolan, samtidigt som du ser hur dåligt ditt barn mår av skolsituationen. Det innebär också att dina egna förväntningar på hur livet ska se ut ställs på ända, hela din världsbild förändras och i förlängningen ändrar hela ditt jag.

Lekplats