Beslutskaos hos både Försäkringskassan och domstolarna

2014-10-23

Det är allvarlig oreda på besluten hos Försäkringskassan och i förvaltningsdomstolarna.
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt, enligt en undersökning som gjorts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).