Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson

Varför förlorar så många assistans? Lena Hallengren vill ha besked av Försäkringskassan

Socialministern är orolig över att allt färre får assistans

2019-12-19

– Jag oroas över att antalet som får statlig assistansersättning minskar. För mig är det viktigt att få information om orsakerna till utvecklingen, och regeringen har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa, säger socialminister Lena Hallengren.
Försäkringskassan får flera nya uppdrag inom assistansområdet i det nya regleringsbrev som regeringen överlämnar till myndigheten.

Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson