relationer-arkiv | HejaOlika

relationer

Eric Löwenthal. Foto: Anna Pella.

Ståupp-pappan hanterar livet med humor

Intervju med Eric Löwenthal. Ur Tema Relationer i Föräldrakraft nr 6, 2015.

2016-02-01

Han säger att humor har varit ett sätt för honom att hantera livet så länge han kan minnas. Och när han ser samhällets många gånger tafatta bemötande ur sonens Alexanders ögon går det inte att låta bli att skämta om saken. Möt ståuppkomikern Eric Löwenthal – pappan som använder humorn som vapen.

Eric Löwenthal. Foto: Anna Pella.

För att kunna åka iväg behöver vi känna trygghet och vetskap om att Liv har det bra, även när vi inte är där, säger Malena och Ola Unevik. Foto: Anna Pella.

Konsten att hålla ihop

Ur Tema Relationer i Föräldrakraft nr 6, 2015.

2015-12-03

Hur gör man plats för parrelationen när livet kretsar kring att få vardagen kring barnet att fungera? Föräldrakraft har träffat makarna Unevik, som tidigt bestämde sig för att dela rakt av på allt merarbete, och som när utrymme ges drar iväg några dagar på tu man hand.

För att kunna åka iväg behöver vi känna trygghet och vetskap om att Liv har det bra, även när vi inte är där, säger Malena och Ola Unevik. Foto: Anna Pella.

Händer. Foto: iStock.

Fler röster om parrelationen

Ur Tema Relationer i Föräldrakraft nr 6, 2015.

2015-12-03

Vår sons funktionsnedsättning innebär att all energi går åt till hans behov och välbefinnande. Jag har ingen energi över till min man, och tålamodet är så överbelastat att det ofta brister bara jag ska kommunicera med honom.

Händer. Foto: iStock.

Rita Ehrenfors är arbetsterapeut med fokus på att göra nytta för individen.  På Enabling People utbildar hon personalgrupper inom vård och omsorg inom metodutveckling för att öka kunskapen och förutsättningarna för ett bättre bemötande. Foto: Anna Pella.

GUIDE: Distans eller allians?

Hur får man samarbetet kring barnet att fungera så bra som möjligt? Guide ur Föräldrakraft nr 6, 2015.

2016-01-17

Vad är viktigt att tänka på för att få samarbetet runt barnet att fungera så bra som möjligt? Hur kan ett bättre bemötande skapa relationer grundade på tillit? Föräldrakraft har sammanställt frågor och svar om relationer tillsammans med Rita Ehrenfors, utbildare inom vård och omsorg.

Rita Ehrenfors är arbetsterapeut med fokus på att göra nytta för individen.  På Enabling People utbildar hon personalgrupper inom vård och omsorg inom metodutveckling för att öka kunskapen och förutsättningarna för ett bättre bemötande. Foto: Anna Pella.

Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, menar att ungas sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas inom flera samhällsfunktioner. Foto: Claudia Torres

Vanligt att unga funkisar kränks i sin sexualitet

2015-12-01

En femtedel av alla unga med funktionsnedsättning har gjort något sexuellt mot sin vilja och det är vanligare att man utsätts för sexuellt våld.
– Ungas kunskaper måste stärkas. Skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningarna bär ett viktigt ansvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, menar att ungas sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas inom flera samhällsfunktioner. Foto: Claudia Torres

Britta Lundkvist vill hjälpa föräldrapar att hitta tillbaka till det de föll för hos varandra från början. Foto: Anna Pella.

”Lägg tid på relationen”

Ur Tema Kärlek & relationer i Föräldrakraft nr 3, 2013.

2013-05-24

Det är lätt att man glömmer bort varandra när man har ett barn med särskilda behov.
– För att ha en relation måste man lägga tid på den. Det man inte lägger tid på försvinner, säger Britta Lundkvist, beteendevetaren som startade parkurser när hennes egen relation gick i kras.

Britta Lundkvist vill hjälpa föräldrapar att hitta tillbaka till det de föll för hos varandra från början. Foto: Anna Pella.

Foto: Anna Pella.

Bemötande: Brevet från Saga hjälpte omgivningen

Ur Tema Kärlek & relationer i Föräldrakraft nr 3, 2013.

2013-05-24

Varför är bemötandet från den närmaste omgivningen så känsloladdat när man blir förälder till ett barn med funktionsnedsättning? Vad handlar bemötande om egentligen? När Saga Becker var fem dagar gammal skrev hennes mamma och pappa ett brev till familj och vänner om hur de ville bli bemötta. Här är deras berättelse.

Foto: Anna Pella.

”Jag kan gå till världens ände, men Gabriel finns ändå här”, säger mamma Spira och lägger handen på hjärtat. Foto: Beatrice Graalheim.

Ensam förälder: ”Om man är två bär man hälften var”

Ur Tema Kärlek & relationer i Föräldrakraft nr 3, 2013.

2013-05-24

Vem växeldrar man med när man inte har en partner att dela med? Gabriels mamma har hittat många kreativa lösningar, men hon känner en stark längtan efter kärlek. Att träffa en ny partner när man har ett barn som kräver omvårdnad dygnet runt kan vara svårt, men det är långt ifrån omöjligt.

”Jag kan gå till världens ände, men Gabriel finns ändå här”, säger mamma Spira och lägger handen på hjärtat. Foto: Beatrice Graalheim.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content