Harald Strand bjuder in till en ny lektion i LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans

2015-02-02

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion tar vi upp insatserna Råd och stöd samt Personlig assistans.

Harald Strand bjuder in till en ny lektion i LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson.