Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande

Hur förverkligar man LSS vackra ord om självbestämmande och inflytande?

2016-04-27

Hur ska jag utöva mitt självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur påverkar jag utformning av olika insatser i LSS som bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse? Om detta handlar LSS-skolans lektion 13.

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.