Skolinspektionen-arkiv | HejaOlika

Skolinspektionen

Ann-Marie Begler. Foto: Linnea Bengtsson.

Ann-Marie Begler: De som felplacerades i särskolan bör kompenseras

Många felplacerade elever har fortfarande inte fått någon rättelse och nu efterlyser Begler ekonomisk kompensation.

2018-10-12

– Min personliga uppfattning är att man ska titta på nån slags möjlighet att få kompensation eller studiebidrag för att kunna plugga igen i vuxen ålder. Det säger Ann-Marie Begler med anledning av nya avslöjanden om felplacering i särskola.

Ann-Marie Begler. Foto: Linnea Bengtsson.

Ann-Marie Begler.

”Särskilda undervisningsgrupper får inte bli slentrian”

2015-04-13

Elever som behöver få undervisning i en särskild undervisningsgrupp ska också få det – men det får inte ske slentrianmässigt.
Det beskedet ger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen, som svar på kritiken från föräldranätverket Barn i behov.

Ann-Marie Begler.

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen.

”Trygghet i skolan är grunden för att lyckas”

Ur Tema Skola i Föräldrakraft nr 1, 2015.

2015-01-09

Välj en skola som tar trygghet på största allvar, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen. ”Prata med rektor och annan personal om hur man arbetar med frågor som rör kränkande behandling. Be att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling, som alla skolor måste ha och som ska uppdateras varje år.”

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen.

Ann-Marie Begler.

”Orimligt att felplacerade elever ska skuldsätta sig”

Ann-Marie Begler, Skolinspektionen, vill att kommuner tar ansvar

2014-09-19

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler har engagerat sig för att förhindra att barn placeras i särskola på felaktiga grunder.
– Det är fruktansvärt tragiskt, kommenterar hon när vi beskriver Joakim Wallins historia.

Ann-Marie Begler.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content