socialförsäkringen-arkiv | HejaOlika

socialförsäkringen

Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Ge aldrig upp din kamp för att få rätt stöd

Vi ser att problemen ökar för unga personer med funktionsvariationer, ofta i kontakten med Försäkringskassan

2019-06-27

Förbered dig noga. Begär omprövning. Ta hjälp av experter. Råden i denna artikel ges av Marie Nilsson, personskaderådgivare på Aj Personskador.

Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

De sociala stöden är nu billigare än på 35 år

Under 2018 var kostnaderna i relation till BNP endast 4,7 procent

2019-06-26

Tror du på bilden av att Sveriges ekonomi blivit allt mer pressad av ökande kostnader för personer med funktionsnedsättning och sjukdom? I så fall har du blivit grundlurad. I själva verket har kostnaderna för socialförsäkringen halverats sedan 1990-talet i förhållande till BNP.

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Stöden blir allt billigare för Sverige – nu endast 5 procent av BNP

Kostnadsandelen har nästan halverats de senaste 20 åren

2018-06-26

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

STÄNG
Skip to content