Socialstyrelsen-arkiv | Sida 2 av 5 | HejaOlika

Socialstyrelsen

Unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd använder i högre utsträckning psykofarmaka.

Psykofarmaka vanligare bland unga med funktionsnedsättning

2015-03-18

Psykofarmakaanvändningen bland unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd är högre än hos övriga unga. Omkring tio procent av pojkar med diagnoserna är till exempel förskrivna antipsykotiska läkemedel. Det rapporterar Socialstyrelsen, som de närmsta åren vill fördjupa analyserna inom området.

Unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd använder i högre utsträckning psykofarmaka.

Uppföljningen ska säkerställa att insatsen svarar mot individens behov, säger Staffan Söderberg.

Bottenbetyg för kommunerna för tredje året i rad

Struntar i att följa upp LSS-beslut

2014-06-02

Kommunerna visar inga tecken på att förbättra uppföljningen av beslut som gäller LSS-boende och daglig verksamhet.
Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent.

Uppföljningen ska säkerställa att insatsen svarar mot individens behov, säger Staffan Söderberg.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content