statistik-arkiv | HejaOlika

statistik

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

De sociala stöden är nu billigare än på 35 år

Under 2018 var kostnaderna i relation till BNP endast 4,7 procent

2019-06-26

Tror du på bilden av att Sveriges ekonomi blivit allt mer pressad av ökande kostnader för personer med funktionsnedsättning och sjukdom? I så fall har du blivit grundlurad. I själva verket har kostnaderna för socialförsäkringen halverats sedan 1990-talet i förhållande till BNP.

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Stöden blir allt billigare för Sverige – nu endast 5 procent av BNP

Kostnadsandelen har nästan halverats de senaste 20 åren

2018-06-26

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.

Försäkringskassans diagram visar att socialförsäkringens kostnader nu minskat till 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Handisams generaldirektör Carl Älfvåg granskar utvecklingen inom svensk funktionshinderspolitik.

Sverige 2013 – ett u-land?

Korta fakta om funktionshinderspolitiken 2013

2013-06-03

Jurister och domare har dålig koll på rättigheter. Mobbning är nästan tre gånger vanligare. Risken att dö i cancer är dubbelt så hög. Tre av fyra anhöriga vet inte om att de har rätt till anhörigstöd.
Ett u-land? Nej, detta är svensk funktionshinderspolitik år 2013 enligt en rapport från statliga Handisam och dess generaldirektör Carl Älfvåg (bilden).

Handisams generaldirektör Carl Älfvåg granskar utvecklingen inom svensk funktionshinderspolitik.