Svenska Downföreningen-arkiv | HejaOlika

Svenska Downföreningen

Marita Wengelin: Låt inte dagens barn med Downs syndrom bli den sista generationen.

Jag lider inte – och inte min son heller

Debatt i Föräldrakraft nr 1, 2010.

2010-01-10

DEBATTARTIKEL. Än en gång understryks att fosterdiagnostik är lika med Downs syndrom; att det finns ett uttalat syfte att eftersöka foster med en avvikelse på kromosompar 21, Downs syndrom.
Vi från Svenska Downföreningen förstår inte det syftet. Än mer oförklarligt blir det om man läser att ”det övergripande syftet med tidig fosterdiagnostik är att förebygga och minska lidande” som det står i SBU:s rapport från 2006: Metoder för tidig fosterdiagnostik.

Marita Wengelin: Låt inte dagens barn med Downs syndrom bli den sista generationen.

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content