Anpassad bil

Socialutskottet: Rätta till bilstödet så snabbt som möjligt

Kräver också ny utredning av tolktjänst för personer med hörselnedsättning

2019-03-05

Rädda bilstödet! En majoritet i riksdagens socialutskott vill att regeringen så snabbt som möjligt kommer med förslag om hur de nya bilstödsreglerna ska rättas till.

Anpassad bil