Vägen till arbete (tema)-arkiv | HejaOlika

Vägen till arbete (tema)

Lars Lööw är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Foto: Linnea Bengtsson.

Han tog saken i egna händer: Anställde 100 unga från särskolan

Lars Lööw leder företaget som rekryterar unga från särskolan

2015-08-25

Drygt tre år efter starten har Peritos Ungdomsrekrytering växt till en personalstyrka på cirka 100 unga vuxna med funktionsnedsättningar.
– Det har varit ett enormt intresse, men vi hade hoppats på att växa ännu snabbare, säger Lars Lööw, vd och grundare.

Lars Lööw är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Foto: Linnea Bengtsson.

maria_johansson574.jpg

Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

2015-06-10

DEBATTARTIKEL. I Lika Unikas Banbrytarprogram om jobben från 2012 finns rubriken ”Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast”. Detta och det faktum att var fjärde inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning gör oss upprörda över tystnaden i debatten, skriver Maria Johansson, ordförande för Lika Unika i en debattartikel.

maria_johansson574.jpg

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

2015-06-22

DEBATTARTIKEL. Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt stöd, skriver Cecilia Blanck i en debattartikel. Arbetet med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG har stöd av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar.

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Arbetslinjen i daglig verksamhet, för vems skull?

Arbetslinjen leder till ett mer meningslöst liv för många. Att förberedas för ett arbete man aldrig kan få, hur tror ni det känns? skriver Harald Strand.

2015-06-03

DEBATTARTIKEL. Fokuseringen på arbetslinjen är helt fel för 95 procent av de personer som har daglig verksamhet enligt LSS, hävdar Harald Strand, FUB, i denna debattartikel. Istället för arbetslinjen borde debatten handla om hur vi kan uppnå allas lika värde på riktigt, med eller utan arbete.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Orolig för framtiden för unga med aktivitetsersättning. "Jag gillar inte utvecklingen och det var därför jag och några till startade Peritos", skriver Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Lars Lööw: Motarbeta inte de som kan och vill arbeta

2015-06-08

Problemen inom daglig verksamhet löses inte genom att motarbeta att de som kan och vill arbeta får förutsättningar att göra det, skriver Lars Lööw i ett svar på Harald Strands debattartikel.
Han betonar att alla ska få utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina förutsättningar, för vissa inom daglig verksamhet, för andra genom att arbeta och få lön.

Orolig för framtiden för unga med aktivitetsersättning. "Jag gillar inte utvecklingen och det var därför jag och några till startade Peritos", skriver Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content