Vägen till arbete (tema)-arkiv | HejaOlika

Vägen till arbete (tema)

Lars Lööw är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Foto: Linnea Bengtsson.

Han tog saken i egna händer: Anställde 100 unga från särskolan

Lars Lööw leder företaget som rekryterar unga från särskolan

2015-08-25

Drygt tre år efter starten har Peritos Ungdomsrekrytering växt till en personalstyrka på cirka 100 unga vuxna med funktionsnedsättningar.
– Det har varit ett enormt intresse, men vi hade hoppats på att växa ännu snabbare, säger Lars Lööw, vd och grundare.

Lars Lööw är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Arbetslinjen i daglig verksamhet, för vems skull?

Arbetslinjen leder till ett mer meningslöst liv för många. Att förberedas för ett arbete man aldrig kan få, hur tror ni det känns? skriver Harald Strand.

2015-06-03

DEBATTARTIKEL. Fokuseringen på arbetslinjen är helt fel för 95 procent av de personer som har daglig verksamhet enligt LSS, hävdar Harald Strand, FUB, i denna debattartikel. Istället för arbetslinjen borde debatten handla om hur vi kan uppnå allas lika värde på riktigt, med eller utan arbete.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Orolig för framtiden för unga med aktivitetsersättning. "Jag gillar inte utvecklingen och det var därför jag och några till startade Peritos", skriver Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Lars Lööw: Motarbeta inte de som kan och vill arbeta

2015-06-08

Problemen inom daglig verksamhet löses inte genom att motarbeta att de som kan och vill arbeta får förutsättningar att göra det, skriver Lars Lööw i ett svar på Harald Strands debattartikel.
Han betonar att alla ska få utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina förutsättningar, för vissa inom daglig verksamhet, för andra genom att arbeta och få lön.

Orolig för framtiden för unga med aktivitetsersättning. "Jag gillar inte utvecklingen och det var därför jag och några till startade Peritos", skriver Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Lillemor Holgersson, FUB, kräver att LSS-utredaren Gunilla Malmborg byts ut.

FUB: Det är viktigt att hitta bästa lösningen för varje individ

2015-06-09

DEBATTARTIKEL. Vi ser med stor oro på att många blir utan både sjukersättning och annat stöd när de fyller 30 år. Det skriver Lillemor Holgersson, Riksförbundet FUB, i en ny debattartikel om arbete och daglig verksamhet. Hon kommenterar här tidigare debattinlägg från Harald Strand och Lars Lööw.

Lillemor Holgersson, FUB, kräver att LSS-utredaren Gunilla Malmborg byts ut.

Gruppen arbetslösa unga med funktionsnedsättning blir allt större och, till skillnad från unga utan gymnasiebetyg och unga med utländsk bakgrund, så går det sämre och sämre över tid, skriver forskarna Anders Forslund (bilden) och Mattias Engdahl.

Forskare slår larm: Jobbstöd måste gå till unga med funktionsnedsättningar

2015-06-10

Oberoende forskare på ESO slår fast att dagens debatt om ungdomsarbetslöshet har fel fokus. Nu måste satsningar satsningarna riktas om så att de når de grupper som verkligen behöver stöd. Framförallt gäller det unga med funktionsnedsättningar, den allra mest utsatta gruppen.

Gruppen arbetslösa unga med funktionsnedsättning blir allt större och, till skillnad från unga utan gymnasiebetyg och unga med utländsk bakgrund, så går det sämre och sämre över tid, skriver forskarna Anders Forslund (bilden) och Mattias Engdahl.

Utan tydliga prioriteringar även på personer med funktionsnedsättning, så kommer arbetsmarknadspolitiken inte att lyckas, säger Mikael Klein. Foto: Linnea Bengtsson.

”Regeringen kan inte lyckas om man inte ändrar prioriteringarna”

Forskarna sätter rätt fokus på arbetsmarknadspolitiken, anser Handikappförbunden

2015-06-10

– Forskarna på ESO verkar dra viktiga slutsatser och sätter fokus på de brister i arbetsmarknadspolitiken som vi har lyft vid flera tillfällen, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden. Stödet till unga med funktionsnedsättning måste förstärkas betydligt och här behöver regeringen ta kraftigare initiativ.

Utan tydliga prioriteringar även på personer med funktionsnedsättning, så kommer arbetsmarknadspolitiken inte att lyckas, säger Mikael Klein. Foto: Linnea Bengtsson.

maria_johansson574.jpg

Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

2015-06-10

DEBATTARTIKEL. I Lika Unikas Banbrytarprogram om jobben från 2012 finns rubriken ”Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast”. Detta och det faktum att var fjärde inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning gör oss upprörda över tystnaden i debatten, skriver Maria Johansson, ordförande för Lika Unika i en debattartikel.

maria_johansson574.jpg

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

2015-06-22

DEBATTARTIKEL. Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt stöd, skriver Cecilia Blanck i en debattartikel. Arbetet med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG har stöd av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar.

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

STÄNG
Skip to content