HejaOlika om LSS

ÖSTRAN. Partistyrelsen kördes över av kongressdelegaterna som klubbade igenom en betydligt tuffare skrivning än vad ledningen föreslagit.

RBU. Socialdemokraternas kongress har nu fattat beslut om politiken på LSS-området. Beslutet, som fattades efter att kongressen krävt en rad ändringar, innehåller bland annat tillägg om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

RBU. Gör om. Gör rätt om assistansen. Det krävde RBU vid en stor manifestation i Göteborg. Syftet var att påverka S-kongressen och regeringen.

TTELA - DEBATT. En av de viktigaste frihetsreformerna i modern tid kan vara LSS-lagstiftningen, Lagen om stöd och service.

RBU - PRESSMEDDELANDE. Socialdemokraternas kongress har nu fattat beslut om politiken på LSS-området. Beslutet, som fattades efter att kongressen krävt en rad ändringar, innehåller bland annat tillägg om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

ÖSTRAND - LEDARE. Frågan om den så kallade LSS har varit en plåga att följa under det senaste året. Ännu mer plågsamt har det varit för de som är i behov av hjälp men fått assistansen indragen eller nedskuren i takt med att Försäkringskassan har fått tydliga instruktioner av regeringen att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.

DAGENS SAMHÄLLE - DEBATT. Om fusket är problemet kan man fråga sig varför regeringen väljer att endast fokusera på LSS. Det finns inget som visar att fusket inom just assistansen är större än inom andra delar av socialförsäkringssystemet, skriver KD i en replik till Åsa Regnér.

NORRAN. Det är många år sedan Arjeplog, på grund av få få brukare, lade ner LSS-boendet på Blomstervägen, även kallat dagcenter. Nu ser det ut som det kan bli fråga om ett nytt dagcenter, fast på annan plats.

DALA-DEMOKRATEN. Vid Socialdemokraternas distriktskongress 1 april i Säter bifölls vår motion som handlade om LSS och personlig assistans. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes 1994 med syftet att höja livskvaliteten för personer med stora funktionsnedsättningar. Personlig assistans är en av nio LSS-instanser.

HELSINGBORGS DAGBLAD - DEBATT. Kommunen drar bara in på oss som bor på LSS-boenden. Alla utanför får kontaktpersoner, men inte vi.

Senaste nyheterna

Funktionsrätt Sveriges både vice ordföranden Pelle Kölhed och Ines Uusman hoppar av i protest mot Lars Ohly, uppger...

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och...

- Socialstyrelsen bekräftar det som RBU har larmat om under lång tid. Kommunerna har inte kapacitet att möta...

Barn drabbas hårdast av de nya, hårdare bedömningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gör efter domarna...

Fler ska få betalt på daglig verksamhet. Det vill Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitiken. Hon...

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se