Artiklar om särskolan

Kärlekens budbärare. Lotta Löfgren-Mårtenson. Foto: Anna Pella.

Mer sexualkunskap i särskolan

Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar behöver få mer men också bättre sexualkunskap i skolan. Det menar Lotta Löfgren-Mårten­son, docent i hälsa och samhälle.

Felplacerade elever kan få höga skadestånd

Kommuner som felaktigt placerat barn i särskola kan tvingas att betala höga skadestånd. Det hävdar juristen Edgar Nissen. ”Låt kommuner som missköter sig betala skadestånd

Ljuspunkter i jobbmörker

Andelen elever som får jobb efter gymnasiesärskolan har minskat från 60 till 17 procent på trettio år. Denna nattsvarta statistik presenterades igår. Men det finns

På jakt efter sommarjobb. Fredrik, Richard, Tommy, rektor Jan Svensson, Daniel och läraren Kent Bergqvist på gymnasiesärskolan Desi­deria, där man har mycket bra erfarenheter av praktik.

Visbys elever får alltid en chans till jobb

När politikerveckan i Almedalen ­rullar igång är ­eleverna på stadens gymnasie­särskola Desideria ­beredda. Sommarjobbare från särskolan förser då besökare med frukost, boende och annan service.