Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Att bli en helhetslösning som assistansanordnare

Foto på talare
Bland föreläsarna den 10-11 april finns (övre raden fr v) Anders Pettersson, Mikael Klein, Bitte Fritzon samt (nedre raden fr v) Eva Nilsson Bågenholm, Johan Wewel och Karin Sääf Göransson.

 

EN HELT NY, UNIK UTBILDNING.

Tvådagars kurs på nyrenoverade och trevliga Winn Hotel i Haninge, Stockholm den 10-11 april 2018.

Kursen vänder sig till:

* dig som vill kunna erbjuda mer än personlig assistans till dina uppdragsgivare,

* kommuner som vill kunna lägga ut mer än assistans på privata anordnare och

* landsting som vill kunna lägga ut vård på privata anordnare.

 

Välkommen till en ny utbildning anordnad av ABH Utbildning och Rådgivning samt Föräldrakraft / HejaOlika. Under två dagar går vi igenom vad som krävs för privata anordnare att erbjuda helhetslösningar. 

Bakgrunden till utbildningen är att den som har tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans är begränsad till att utföra just det.

Om en av anordnarens uppdragsgivare behöver vård, och verksamheten vill kunna ge även detta, behöver verksamheten i vissa fall vara vårdgivare.

Om en av uppdragsgivarna blir 65 och behöver utökat stöd efter det behöver anordnaren vara valbar i din kommun enligt LOV för att kunna erbjuda socialtjänstinsatser. Eller vara den verksamheten som kommunen upphandlar socialtjänstinsatser från.

 

Två värdefulla dagar för dig som vill erbjuda en helhetslösning

Under två dagar kommer vi att gå igenom vilka krav det finns för att privata anordnare ska kunna bli en helhetslösning.
* Vilka krav finns?
* Hur är det att vara mer än bara assistansanordnare?
* Hur följs kvaliteten upp?
Föräldrakraft och ABH Utbildning och Rådgivning arrangerar utbildningen som kommer att hållas av flera duktiga och väl insatta föreläsare.

Klicka här för mer info och bokning online

 

Preliminärt program den 10 april 2018

09.00 – 09.30 Inledning och presentation.

Foto.
Andreas Pettersson.

09.35 – 10.15 LOV – Kommunens valfrihet.
Föreläsare är Andreas Pettersson, som är jur dr och arbetar som lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola. Han har undervisar och forskar i socialrätt och frågor om funktionshinder. Andreas är van att förklara komplexa juridiska frågor på ett lättbegripligt sätt och har bl a undervisat om LOV och LOU för Socialstyrelsens räkning på den nationella ledarutbildningen för äldreomsorgens chefer"

10.15 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.30 LOU – Om kommunal upphandling.
Föreläsare är Andreas Pettersson.

11.30 – 11.40 Paus

Foto.
Mikael Klein.

11.40 – 12.30 Vad händer med förslagen i LSS-utredningens diskussionsunderlag?
Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige och expert i en av LSS-utredningens referensgrupper, frågas ut av Anna Barsk Holmbom. Kommer förslagen att bli verklighet? Finns det någon möjlighet till fortsatt, sammanhållen assistans eller hur ska anordnarna tänka om framtiden?

 

12.30 – 13.45 Lunch

 

Foto.
Karin Sääf Göransson.

13.45 – 14.30 Att erbjuda tjänster enligt SoL – en anordnare berättar.
Föreläsare är Karin Sääf Göransson, Bambi ekonomisk förening som erbjuder både assistans, daglig verksamhet och korttidsboende.

14.30 – 14.40 Paus

Foto på Eva Nilsson Bågenholm.
Eva Nilsson Bågenholm.

14.40 – 15.30 Att vara vårdgivare – en anordnare berättar. Föreläsare är Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana och där ansvarig för kvalitets- och utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Eva är läkare, specialist i internmedicin från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har tidigare varit ordförande i Sverige läkarförbund under sex år samt varit regeringens nationella äldresamordnare år 2010-2014.

15.30 – 17.00 Fördjupningsdiskussioner i att erbjuda tjänster enligt SoL eller att vara vårdgivare.

 

Preliminärt program den 11 april 2018

09.00 – 09.15 Inledning och reflektioner från gårdagen.

Foto.
Bitte Fritzon.

09.15 – 10.00 Att hålla en god kvalitet inom vården. Om SOSFS 2011:9.
Föreläsare är Bitte Fritzon, chef på enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, rättsavdelningen Socialstyrelsen.

10.00 – 10.20 Kaffe

10.20 – 11.10 Att hålla en god kvalitet inom vården, forts
Föreläsare är Bitte Fritzon.

11.10 – 11.30 Paus

Foto.
Magnus Johansson och Nina Radojkovic.

11.30 – 12.30 Uppföljning av kvalitet – hur gör man det?
Föreläsare är Magnus Johansson och Nina Radojkovic, Konkurrensverket. De kommer också att prata om konkurrensverkets tillsynsverksamhet.

12.30 – 13.45 Lunch

Foto.
Johan Wewel.

13.45 – 14.30 Blandad verksamhet – hur fungerar det? Om ekonomi när man har blandad verksamhet. 
Föreläsare är Johan Wewel, Head of Business Control på Frösunda Omsorg AB.

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 15.00 Frågor och avslutning

 

Foto.
Anna Barsk Holmbom.

Moderator för båda dagarna är Anna Barsk Holmbom.

 

Klicka här för mer info och bokning online

Logotyper

Arrangörer är ABH Utbildning och Föräldrakraft / HejaOlika

 

Anmäl dig i god tid (eller senast 9 mars 2018)

Pris: 7 300 SEK exklusive moms. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Behöver du logi bokar du det själv.

Lokal: Winn Hotel i Haninge. 
Adress: Rudsjöterassen 3 b, 136 40  Haninge.

Sista anmälningsdag: 9 mars 2018.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnvå som har för avsikt eller redan använder sig av möjligheten att lägga ut socialtjänst- och HSL-insatser på privata anorndare. Tjänstemän och ledning i privata assistansverksamheter som vill arbeta för att kunna erbjuda HSL- och Socialtjänstinsatser. 

När: 10-11 april 2018. Kom i god tid för inskrivning.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Kaffe, popcorn och glass kommer att finnas tillgängligt under hela dagen. Diplom erhålles efter avslutad kurs.

 


Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.


 

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se