Grundkurs om NPF

UTBILDNING

Du får under dagen grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och möter personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Föreläsare med kunskap och engagemang!”
”Fick en helt annan klarhet om NPF!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Strategier i vardagen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

Kurstid:
Kl. 09.30-15.30. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås.

Plats och datum:
Göteborg: 
Torsdagen den 7 september 
Comfort Hotel, Skepsbroplatsen 1, Göteborg.
Föreläsare:
Brita Modig - leg. arbetsterapeut, med.kand och utbildare med mångårig erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 9 augusti.

Stockholm: Torsdagen den 14 september 2017.
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Föreläsare:
Marie Adolfsson - leg. Sjuksköterska, cert. Samtalsterapeut och utbildare på Attention Utbildning med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och utbildning inom psykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 16 augusti.

Lund: Torsdagen den 28 september.
Adress är Af Borgen, Sandgatan 2, Lund.
Föreläsare:
Brita Modig - leg. arbetsterapeut, med.kand och utbildare med mångårig erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 30 augusti.

Organisation

Attention Utbildning
Attention Utbildning

Typ av utbildning

Korta kurser

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-05-18
Gunilla Simonsson