Foto på Bästa LSS-kommun-vinnare 2017.

Vi gratulerar vinnarna i 2017 års Bästa LSS-kommun!

Grundkurs om NPF

UTBILDNING

Du får under dagen grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och möter personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Föreläsare med kunskap och engagemang!”
”Fick en helt annan klarhet om NPF!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Strategier i vardagen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

Kurstid:
Kl. 09.30-15.30. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås.

Plats och datum:
Göteborg: 
Torsdagen den 7 september 
Comfort Hotel, Skepsbroplatsen 1, Göteborg.
Föreläsare:
Brita Modig - leg. arbetsterapeut, med.kand och utbildare med mångårig erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 9 augusti.

Stockholm: Torsdagen den 14 september 2017.
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Föreläsare:
Marie Adolfsson - leg. Sjuksköterska, cert. Samtalsterapeut och utbildare på Attention Utbildning med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och utbildning inom psykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 16 augusti.

Lund: Torsdagen den 28 september.
Adress är Af Borgen, Sandgatan 2, Lund.
Föreläsare:
Brita Modig - leg. arbetsterapeut, med.kand och utbildare med mångårig erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
Anders Moberg - yrkesverksam och uppskattad föreläsare på Attention Utbildning.
Sista anmälningsdag: 30 augusti.

Organisation

Attention Utbildning
Attention Utbildning

Typ av utbildning

Korta kurser

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-05-18
Gunilla Simonsson

Utbildningar och konferenser

Du får under dagen grundläggande kunskaper om de vanligaste...

Välkommen till en metodutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt med...

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med...

Senaste nyheterna

Tidigare ärkebiskopen KG Hammar ställer sig på barrikaderna för LSS och personlig assistans. - Det känns som att vi...

Lennart Jönsson har mött många människor som fått drömmen om ett jobb uppfylld. Och för att dessa personer ska bli...

PRESSMEDDELANDE. Under tisdagen avslöjades 2017 års vinnare i tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av...

Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat samtalsverktyg som ska göra det lättare för barn och vuxna att prata om...

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande...

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en...

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på...

En lättnaden suck dras av funktionshinderrörelsen, efter Åsa Regnérs besked idag om lagändringar för LSS. Men...

Regeringen vill stoppa tvåårsomprövningarna av personlig assistans genom en tillfällig lagändring. Statsrådet Åsa...

På onsdagen besökte Föräldrakraft och HejaOlika mässan ”Hjälpmedel för livskvalitet” som pågår 8-9 november i Kista...

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se