Foto på Bästa LSS-kommun-vinnare 2017.

Vi gratulerar vinnarna i 2017 års Bästa LSS-kommun!

NPF i grundskolan för pedagoger

KONFERENS

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.
Målet med dagen är att du som pedagog ska få ökade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Dagen ger kunskaper om de speciella svårigheter som kan uppstå i situationer när det finns barn/ungdomar med NPF-problematik i klassrummet. Hur kan man känna igen de olika diagnoserna? Hur ska vi bemöta dessa barn/ungdomar på bästa sätt? Vi får även ta del av praktiska exempel från två olika skolor.

Målgrupp
Dagen vänder sig till pedagogisk personal som arbetar i grundskolan skolår F-9. Alla andra intresserade är välkomna. Medlemmar och stödorganisationer till Riksförbundet Attention är välkomna med medlemsrabatt. 

Från tidigare kursdeltagare:
"Tack för en helt fantastisk dag med många konkreta tips!"
"Jag önskar att alla som arbetar i skolan fick gå på denna dag!" 

Ur innehållet

  • En översikt av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolmiljö.
  • Förhållningssätt och bemötande – hur tolka barns/ungdomars beteende i skolan?
  • Anpassningar, inkludering och pedagogiska strategier.
  • Samarbete med föräldrar
  • Hur gör man på Blommensbergsskolan för att undvika långtidsfrånvaro.
  • Hur Källbrinkskolan har arbetat med att NPF-säkra sin skola

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm

Föreläsare
Johanna Björk – pedagog, handledare och föreläsare. Arbetat många år inom BUP och skola.
Jenny Stanser – rektor på Blommensbergskolan.
Joanna Lundin – NPF-pedagog i Fullersta RO. Arbetat som HKK-lärare i 25 år, dipl. Coach. 

Datum och plats
Tisdagen den 15 augusti 2017, klockan 09.30-15.30. Start 09.00 med fika och registrering. Adress är Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Sista anmälningsdag 22 juni.

 

Organisation

Attention Utbildning
Attention Utbildning

Typ av utbildning

Korta kurser

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-03-09
Gunilla Simonsson

Utbildningar och konferenser

Du får under dagen grundläggande kunskaper om de vanligaste...

Välkommen till en metodutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt med...

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med...

Senaste nyheterna

Tidigare ärkebiskopen KG Hammar ställer sig på barrikaderna för LSS och personlig assistans. - Det känns som att vi...

Lennart Jönsson har mött många människor som fått drömmen om ett jobb uppfylld. Och för att dessa personer ska bli...

PRESSMEDDELANDE. Under tisdagen avslöjades 2017 års vinnare i tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av...

Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat samtalsverktyg som ska göra det lättare för barn och vuxna att prata om...

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande...

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en...

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på...

En lättnaden suck dras av funktionshinderrörelsen, efter Åsa Regnérs besked idag om lagändringar för LSS. Men...

Regeringen vill stoppa tvåårsomprövningarna av personlig assistans genom en tillfällig lagändring. Statsrådet Åsa...

På onsdagen besökte Föräldrakraft och HejaOlika mässan ”Hjälpmedel för livskvalitet” som pågår 8-9 november i Kista...

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se