NPF i grundskolan för pedagoger

KONFERENS

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.
Målet med dagen är att du som pedagog ska få ökade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Dagen ger kunskaper om de speciella svårigheter som kan uppstå i situationer när det finns barn/ungdomar med NPF-problematik i klassrummet. Hur kan man känna igen de olika diagnoserna? Hur ska vi bemöta dessa barn/ungdomar på bästa sätt? Vi får även ta del av praktiska exempel från två olika skolor.

Målgrupp
Dagen vänder sig till pedagogisk personal som arbetar i grundskolan skolår F-9. Alla andra intresserade är välkomna. Medlemmar och stödorganisationer till Riksförbundet Attention är välkomna med medlemsrabatt. 

Från tidigare kursdeltagare:
"Tack för en helt fantastisk dag med många konkreta tips!"
"Jag önskar att alla som arbetar i skolan fick gå på denna dag!" 

Ur innehållet

  • En översikt av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolmiljö.
  • Förhållningssätt och bemötande – hur tolka barns/ungdomars beteende i skolan?
  • Anpassningar, inkludering och pedagogiska strategier.
  • Samarbete med föräldrar
  • Hur gör man på Blommensbergsskolan för att undvika långtidsfrånvaro.
  • Hur Källbrinkskolan har arbetat med att NPF-säkra sin skola

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm

Föreläsare
Johanna Björk – pedagog, handledare och föreläsare. Arbetat många år inom BUP och skola.
Jenny Stanser – rektor på Blommensbergskolan.
Joanna Lundin – NPF-pedagog i Fullersta RO. Arbetat som HKK-lärare i 25 år, dipl. Coach. 

Datum och plats
Tisdagen den 15 augusti 2017, klockan 09.30-15.30. Start 09.00 med fika och registrering. Adress är Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Sista anmälningsdag 22 juni.

 

Organisation

Attention Utbildning
Attention Utbildning

Typ av utbildning

Korta kurser

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-03-09
Gunilla Simonsson