Vem beviljas och för vad?

Bild på den labyrint det kan kännas som att ta sig igenom reglerna för assistansersättning.
UTBILDNING

Försäkringskassan och assistansersättningen – vad bör jag som anordnare/brukarstödjare tänka på? En dag om regler och regeländringar.

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning tolkar och förklarar gällande regler för statlig och kommunal ersättning vid ett seminarium i Jönköping den 12 april och ett i Göteborg den 20 april. Särskild vikt läggs vid Försäkringskassans tolkning av domar från Högsta förvaltningsdomstolen samt det regelverk de beskriver kring assistansen i sin uppdaterade vägledning. Målgrupp är anordnare, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare. Viss förkunskap är nödvändig.

Organisation

ABH Utbildning och Rådgivning
Bild på ABH Utbildnings logga

Typ av utbildning

Korta kurser

Ämnesområde

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-02-04
Anna Barsk Holmbom