LSS & allas lika värde

Efter andra världskriget hade Sverige en snabb utveckling.  Men vården av ”de obildbara” stod still.

1946

LSS & allas lika värde

Regeringen tillsatte en utredning som år 1949 ledde fram till ”Lag om vård och undervisning av sinnesslöa”

1949

LSS & allas lika värde

1954

Allvarliga skandaler på vårdhem ledde till en ny utredning, som ledde till ”lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna”.

LSS & allas lika värde

1967

FUB och andra krävde en ännu en översyn. 1967 kom så den nya Omsorgslagen. 

LSS & allas lika värde

1977

Tio år senare tillsatte regeringen en omsorgskommitté. Nu skulle nästan allt omprövas!

LSS & allas lika värde

Utredningen  ”Omsorger om vissa handikappade” presenteras

1981

LSS & allas lika värde

1981

Kommittén skrev att ”utvecklingsstörda bör få leva som andra i gemenskap med andra” och ”verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet”

LSS & allas lika värde

1981

Utredning debatterades hårt i flera år. Vissa krävde att förändringar ”måste ske med oförändrade resurser”

LSS & allas lika värde

Det blev aldrig någon enighet om utredningen. Socialminister Bengt Lindqvist tillsatte därför ”Handikapputredningen”.

1989

LSS & allas lika värde

1991

Slutbetänkandet kom att heta ”Ett samhälle för alla”. Huvudbetänkandet fick titeln ”Handikapp-Välfärd-Rättvisa”. Det innehöll förslaget om  en helt ny lag – LSS.