Övertygad om stärkt rätt till assistans

HejaOlika.se

Fredrik Malmberg fick ett unikt direktiv för utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (SOU 2021:37)

Socialminister Lena Hallengren

“”

På 3 områden ska personlig assistans stärkas

Mer assistans till barn. Minskat föräldraansvar.

”En stor förändring behövs för en tillämpning av föräldraansvaret som är förutsägbar, enhetlig och transparent.”

Fler grundläggande behov ger rätt till assistans för tillsyn

Utredaren vill inför två nya grundläggande behov som beskrivs som ”kontinuerligt stöd”.

Tryggare stöd vid sjukvårdande insatser (egenvård)

Utredningen anser att det är oacceptabelt att vården utförs med lägre patientsäkerhet än annan sjukvård.

2000 fler väntas få rätt till personlig assistans, varav  800 barn 

”Jag är övertygad om att förslagen blir verklighet. Januari 2023 är realistiskt”

Finns det pengar till de förbättringar som föreslås ?

2,7 miljarder kronor? Utredningen argumenterar att det finns stora alternativkostnader, till exempel föräldrar som inte kan förvärvsarbeta.

Fredrik Malmbergs uppdrag som särskild utredare är klart.

Nu kan han åter fokusera på sitt vanliga jobb som generaldirektör för SPSM