Somna AB

Logotyp för Somna.

Somna AB utvecklar, tillverkar och distribuerar hjälpmedel baserade på tyngd och tryck. Produkterna förbättrar livskvaliteten hos användare med kognitiva nedsättningar eller sömnsvårigheter.