Bättre samverkan krävs för utsatta barn

Regeringens utredare Carl-Anders Ifvarsson vill förbättra stödet för utsatta barn. Bättre samverkan är ett av de förslag på åtgärder som ingår i utredningen som överlämnades till regeringen idag.

– Jag ser allvarliga problem när det gäller skolans arbete med utsatta barn. Det finns även reella hinder för skolans möjlighet till samverkan med andra. Elevers rätt till en likvärdig utbildning hotas, rättssäkerheten i beslut om stöd haltar och ett systematiskt arbete för tidiga upptäckter och insatser saknas, säger Carl-Anders Ifvarsson.

Utredningen har förslag inom många områden, framförallt dessa:
Bättre samverkan krävs på alla nivåer.
Bättre stöd för likvärdighet och rättssäkerhet krävs.
Elevhälsan och satsningar på ökad kunskap.
Mer forskning behövs och utvecklingsarbete om god praxis.

Carl-Anders Ifvarsson bygger förslagen bland annat på intervjuer med nästan 400 personer i åtta olika kommuner. Där har han hitat flera goda exempel som lyfts fram i förslagen till åtgärder.