Post- & besöksadress

Contentverkstan, Valter Bengtsson
Backebogatan 3
129 40 Hägersten

Telefon / Mejl

Tel 08-41 00 5636

E-post: info@faktapress.se

Annonsfrågor

Tel 08-41 00 5636
Mejl annons@faktapress.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
Tel 0709-56 08 52

Prenumeration

Tel 08-41 00 5636
pren@faktapress.se

Om HejaOlika.se (webbtidningen)

HejaOlika.se är Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. Webbtidningen startades 2006.

Som person med funktionsnedsättning, eller anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, får man stöd och inspiration genom HejaOlika.

I reportage möter man personer och familjer som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Om Föräldrakraft (papperstidningen)

Parallellt med webbtidningen HejaOlika.se har vi sedan 2006 publicerat papperstidningen Föräldrakraft. Papperstidningen är pausad sedan mitten av 2020 på grund av försämrad tidningsekonomi till följd av coronakrisen.

Föräldrakraft planeras att återstartas under 2022, initialt som elektronisk utgåva i EPUB-format med fyra utgåvor per år, och senare som papperstidning (tidpunkt ännu inte bestämd).

Om förlaget Contentverkstan

HejaOlika.se och Föräldrakraft utges av det privatägda förlaget Valter Bengtsson Contentverkstan.

HejaOlika.se och Föräldrakraft är Sveriges ledande oberoende tidskrifter om funktionshinderfrågor.