Post- & besöksadress

Contentverkstan, Valter Bengtsson
Backebogatan 3
129 40 Hägersten

Telefon / Mejl

Telefon 0709-560852

E-post: info@faktapress.se

Annonsfrågor

Telefon 0709-560852
Mejl annons@faktapress.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
Tel 0709-56 08 52

Prenumeration

Telefon 0709-560852
pren@faktapress.se

Om HejaOlika.se (webbtidningen)

HejaOlika.se är Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. Webbtidningen startades 2006.

Tidningen grundades av Valter Bengtsson, som fortfarande är dess ägare och chefredaktör.

Som person med funktionsnedsättning, eller anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, får man stöd och inspiration genom HejaOlika.

I reportage möter man personer och familjer som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Om Föräldrakraft (papperstidningen)

Parallellt med webbtidningen HejaOlika.se har vi sedan 2006 publicerat papperstidningen Föräldrakraft. Papperstidningen är pausad sedan mitten av 2020.

Om förlaget Contentverkstan

HejaOlika.se och Föräldrakraft utges av det privatägda förlaget Valter Bengtsson Contentverkstan (enskild firma). Ägare är Valter Bengtsson.

HejaOlika.se och Föräldrakraft är Sveriges ledande oberoende tidskrifter om funktionshinderfrågor.

Om våra skribenter

Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare. Journalist sedan 1970-talet. Startade pappers- och webbtidningen Föräldrakraft 2006, som därefter har utvecklats till webbtidningen HejaOlika. Papperstidningen (Föräldrakraft) är pausad sedan 2020.
Före starten av Föräldrakraft/HejaOlika drev Valter Bengtsson datortidningen Svenska MacPressen 1990–2002. År 2002 fusionerades MacPressen med IDG:s MacWorld. År 2003 startade Valter Bengtsson tidningen Dagens Miljö på uppdrag av IDG, och förblev dess chefredaktör tills Föräldrakraft lanserades 2006.

Anna Pella
Frilansmedarbetare. Journalist och författare som bland annat skrivit barnboksserien Funkisfamiljen.

Linnea Bengtsson.
Fotograf som driver Linnea Bengtsson AB och har egen webbplats på linneabengtsson.se

Karin Mossler
Bevakar frågor om sällsynta diagnoser i reportage, intervjuer och nyheter. Bokrecensioner och krönikor.

Linda Bergstrand.
Expertsvar. Linda är jurist på Altius Advokatbyrå.

Jessica Gustavsson.
Expertsvar med mera. Jessica är advokat på CJ Advokatbyrå.

Harald Strand
Författare till LSS-skolan, expertsvar, krönikor, analyser och debattinlägg.
Ordförande för FUB Stockholms län.

Anna Barsk Holmbom
Expertsvar, analyser och guider. Anna driver utbildningsföretaget ABH Utbildning samt samarbetar med HejaOlika kring webbutbildningar och andra webbsändningar.

Lena Marieke Wemar
Frilansjournalist.
Marieke Media & Människa

Emilia Liedbeck
Expertsvar, kommentarer och analyser. Emilia är advokat på Altius Advokatbyrå.

Annelie Karlsson
Specialpedagog i det egna företaget Funkkonsulten.

Vill du skriva för HejaOlika?

Kontakta chefredaktör Valter Bengtsson genom att mejla valter.bengtsson@faktapress.se