Varnar för ökande ojämlikhet i kollektivtrafiken

Statliga myndigheten Trafikanalys varnar nu för ”risk för ökande tillgänglighetsklyftor i samhället”.

”Personer med nedsatt rörelseförmåga reser mindre kollektivt än övriga befolkningen. Det beror på fler faktorer, men kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet är en av dem”, skriver Tom Andersson, utredare på Trafikanalys i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Han hänvisar till den kartläggning som Trafikanalys har gjort.

”Alla resenärer kan uppleva problem, men de är speciellt påfrestande för personer med funktionsnedsättning, och tilltar med antal funktionsnedsättningar”, skriver han vidare.

”Det är bra att allt fler svenskar väljer att åka kollektivt, men det är inte bra om det leder till ökade tillgänglighetsklyftor. Effektiv kollektivtrafik är ett självklart krav för alla resenärer, men det måste också omfatta hänsyn till olika behov.”

Tom Andersson efterlyser bättre uppföljning och styrning av tillgängligheten i kollektivtrafiken.

”Vi behöver bättre underlag på alla nivåer om behov, möjligheter och hinder för olika grupper. Idag är det magert”, skriver han.