Återkrav och förbud inom assistans – krav på nödstopp växer

Ett nödstopp för Försäkringskassans återkrav och för IVO:s indragningar av tillstånd.
Det kravet framfördes både av användare, assistansföretag, jurister och riksdagspolitiker på konferensen om Försäkringskassans återkrav den 31 mars.

Samtidigt menar många att det redan är för sent att stoppa Försäkringskassans omstridda återkrav.

Därför är det viktigaste nu att åtminstone få ett tillfälligt stopp på IVO:s återkallelser av tillstånd för personlig assistans.

LÄS ÄVEN: Vilka assistansanordnare har förbjudits? Vilka har tillstånd idag?

Vad säger lagen om återkrav inom assistansersättning?

Panelsamtal med politiker, användare och bransch

Här citerar vi uttalanden som gjordes under konferensdagens avslutande panelsamtal, där bland annat politiker från S, M, MP, L och C deltog.

Konferensen hade deltagare både på plats hos Sensus Möte i Stockholm och via Zoom. Detta var den tredje konferensen om Försäkringskassans återkrav. Arrangörer var HejaOlika och ABH Utbildning och Rådgivning.

Både IVO och Försäkringskassan har bjudits in att delta på konferenserna, men har avböjt medverkan vid samtliga tillfällen. Myndigheterna har dock medverkat i olika intervjuer här på HejaOlika.

Panelsamtal
Josefin Mikaelsson, Marika Philipsson, Christian Benson, Henrik Petrén och Malin Danielsson deltog i panelsamtalet på plats i konferenslokalen i centrala Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.

”Ett sluttande plan – nu går det inte längre”

Marika Philipsson representerade Vårdföretagarna i panelsamtalet:

– Det som är så otäckt är att det är ett sluttande plan. Förändringarna har kommit långsamt och vi i branschen har lärt oss att acceptera dem. Vi närmar oss en situation där det här inte går längre. Någon måste hjälpa de assistansberättigade, och om inte vi finns måste man hitta ett annat sätt. Vi har kommit till den punkt där det snart inte är möjligt, både när det gäller assistansersättningen och de nya återkraven. Politikerna måste ta det på allvar.

”IVO fokuserar på småsaker – inte på kvalitet”

Henrik Petrén representerade arbetsgivarorganisationen Fremia.

– Det är en otroligt oroande utveckling vi ser nu, med Försäkringskassans återkrav och IVO:s indragningar av tillstånd. Grundproblemet är att dessa myndigheter är så formalistiska. De har väldigt lite fokus på kvaliteten i hur assistansen utförs, utan man hänger upp sig på små saker. Jag tror inte det var syftet när man skapade IVO. Jag tror man ville komma åt riktiga kvalitetsbrister, men nu hotas jättebra verksamheter av stängning på grund av små oklarheter. Politiken måste ge tydliga instruktioner till myndigheterna.

Henrik Petrén. Foto: Linnea Bengtsson
Henrik Petrén. Foto: Linnea Bengtsson.

– Vi som är i branschen upplever att regelverk tillämpas på ett orimligt sätt. Branschen anstränger sig för att efterleva krav och villkor, och lyckas ändå inte. Det handlar inte om brist på efterlevnad. Vi behöver tydlighet så att den som vill göra rätt har möjlighet att göra rätt. Myndigheterna löper amok och jagar fel saker.

”Det handlar om att vi ska kunna leva ett bra liv”

Sophie Karlsson är ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade.

– Detta handlar konkret om vad vi som behöver assistans har rätt till, och hur vi ska kunna leva på ett bra sätt. Det måste bli tydligt vilka rättigheter assistansen innehåller. Under många år trodde vi att vi hade koll på detta, tills det för några år sedan började ifrågasättas vad som ska ingå i assistans, vad som är ändrade förhållanden. Vi vill inte ha tillbaka tvåårsomprövningarna men behöver någon form av uppföljning, så att vi inte riskerar återkrav tio år bakåt i tiden.

Sophie Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson
Sophie Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson. (Bilden är från en annan konferens.)

– Medan vi försöker få ordning på rättigheterna, behöver vi ett stopp på återkraven. Vi sa det redan vid förra konferensen 2022. Kriminell verksamhet ska förstås stoppas, men när assistans har utförts, och den enskilde har haft behov av assistans, får det inte ske återkrav.

– Nu finns en tendens att assistansberättigade uppmanas bli egna arbetsgivare. Det är inte en utveckling vi vill se. Visst kan det vara bra för personer som kan hantera det på ett bra sätt, men man ska inte känna sig tvingad till det för att kringgå kravet på tillstånd.

”Formaliafel får inte leda till verksamhetsförbud”

Malin Danielsson deltog som funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.

Malin Danielsson. Foto: Linnea Bengtsson
Malin Danielsson. Foto: Linnea Bengtsson.

– Vi har sett under en längre tid hur LSS urholkas. I en iver att hitta fuskare kanske man ofta silar mygg och sväljer kameler. Huvudmannaskapsutredningens förslag om att skriva in medbestämmande och kvalitet på ett tydligare sätt är ett steg i rätt riktning. Men vi behöver ta större grepp för att lagen ska bli den rättighetslag som det var tänkt från början. Då behöver man bygga in vettiga kontrollsystem som inte handlar om att jaga sekundrar hos individer, utan om att jaga kriminella som utnyttjar systemen. Riksdagen behöver driva på regeringen för att få en ytterligare utredning som ger tillbaka rättighetslagstiftningen.

– När det gäller återkraven och återkallelser av tillstånd har det blivit ett stort fokus på formalia. Om människor far illa ska myndigheter så klart kunna stänga verksamheter, men om det handlar om formaliafel berättigar det inte till verksamhetsförbud.

”Myndigheterna måste se på helhet och kvalitet”

Christoffer Bergenblock medverkade som funktionshinderpolitisk talesperson för Centern.

Christofer Bergenblock (C)
Christofer Bergenblock (C). Bild från en IfA-konferens 2022.

– Det finns oklarheter i vilka roller Försäkringskassan, IVO och assistansföretag har. Huvuduppdraget för företagen kan aldrig vara att göra den granskning som egentligen ligger på IVO, eller att pröva de beslut som Försäkringskassan har fattat. Där behövs tydliggöranden. Det är en dialog som vi behöver samlas om i socialutskottet, för att se hur vi kan föra vidare till regeringen. Det är ju regeringen som styr myndigheterna via regleringsbreven.

– Det fusk som funnits inom välfärden måste beivras på ett rimligt och vettigt sätt. Det som stör mig är att man går på formalistiska fel istället för att se på helheten och kvaliteten i verksamheten. Det är enkelt att göra så, men det blir helt bakvänt.

”Om några år finns inga privata utförare kvar”

Josefin Mikaelsson. Foto: Linnea Bengtsson
Josefin Mikaelsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana, betonade att vi inte kan vänta på nya utredningar eller statligt huvudmannaskap:

– Med det tempo som Försäkringskassan och IVO driver [återkrav och återkallelser] finns det inga privata utförare kvar om några år. Då har vi kanske ett statligt huvudmannaskap och en kommunal assistansverksamhet, men inga privata utförare. Kommunerna är säkert oroade över hur de ska kunna ta hand om allt. Därför behöver politikerna göra något här och nu.

– Nästan alla anordnare som är lite större har redan fått återkrav. Ett stopp på återkrav nu kommer därför inte att stoppa indragningar av tillstånd. Återkraven har redan skett. Så man behöver titta på när och hur IVO ska få dra in tillstånd.

Fler bilder från konferensen

Publikbild. Foto: Linnea Bengtsson
Konferensen anordnades i centrala Stockholm, men flertalet deltagare medverkade via Zoom. Foto: Linnea Bengtsson
Christian Benson. Foto: Linnea Bengtsson.
Christian Benson, jurist på IMR Institutet för medicinsk rätt, gav sin syn på hur IVO arbetar och varför bland annat Humana har fått sitt tillstånd indraget. Foto: Linnea Bengtsson.
Advokat Jessica Gustavsson. Foto: Linnea Bengtsson
Advokat Jessica Gustavsson gick igenom rättsläget för företag som hotas av indragna tillstånd. Foto: Linnea Bengtsson.