Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser
– hybridkonferens 31 mars 2023

Hela assistansvärlden har skakats av IVO:s beslut 31 januari att återkalla tillståndet för Humana att bedriva assistans. Den 31 mars ger vi en uppdatering av det aktuella rättsläget, och blickar framåt. Vad händer nu? Vågar man bedriva personlig assistans som privat anordnare?

HejaOlika och ABH Utbildning följer upp tidigare konferenser om återkrav inom personlig assistans

Delta på plats eller via Zoom den 31 mars 2023 klockan 09.00-16.00

Med anledning av de många frågor som uppstått sedan Humanas tillstånd återkallats av IVO erbjuder ABH Utbildning och Rådgivning samt HejaOlika / Föräldrakraft en ny kurs/konferens om Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser. Det är en helt fristående fortsättning på de två tidigare konferenser som vi genomfört i juni och oktober 2022. 

Var och när?

Du kan välja mellan att delta på plats eller via Zoom. Lokalen är på Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, ca 200 meter från centralstationen i Stockholm.

Datum: 31 mars 2023
Tid: klockan 9–16

Pris: 2 900 kronor exkl moms. Om fler personer tittar vid samma dator är priset 7 500 kr exkl moms. Ange namn och e-postadress för samtliga så erhålls diplom. Vid anmälan efter sista anmälningsdag tillkommer en efteranmälningsavgift om 500 kronor per enskild och 1000 kronor per grupp.

Sista anmälningsdag: 15 mars 2023.

ABH Utbildning och Hejaolika.se hälsar dig välkommen!


Program 31 mars 2023

09.00 Aktuellt läge när det gäller återkrav och indragna tillstånd. 
Anna Barsk Holmbom går igenom vad som har hänt och vad som händer nu när det gäller återkrav och indragna tillstånd. 

09.15 Josefin Mikaelsson om Humanas indragna tillstånd. 
Josefin är chefsjurist på Humana och redogör för hur Humana ser på IVOs beslut att återkalla tillståndet för Humana att bedriva personlig assistans. 

10.00 Fikapaus

10.15 Aktuellt rättsläge för de som har överklagat sina indragna tillstånd. 
Jessica Gustavsson, advokat på CJ Advokatbyrå, går igenom rättsläget för de som har förlorat sina tillstånd. Hur många har överklagat, vad har man åberopat, har man vunnit sina mål och vad händer sen?  

11.00 Bensträckare

11.05 Aktuellt rättsläge, forts

12.00 Lunch   

13.00 Varför förlorade Humana tillståndet? 
Christian Benson, jurist på IMR Institutet för medicinsk rätt, har en bakgrund som både personlig assistent, handläggare på Försäkringskassan och jurist på IVO. Han ser han på Humanas indragna tillstånd? Vad ligger egentligen bakom det och vad kan anordnare av personlig assistans göra för att undvika att hamna i samma situation?

13.50 Fikapaus

15.05 – 16.00 Vad händer nu? Törs man vara privat assistansanordnare? 
Ligger det i politikens och samhällets intresse att på någon sätt begränsa hur stor en anordnare får vara? Går det att uppfylla de krav som ställs på privata anordnare? Deltagare i paneldebatt: Malin Höglund (M), Karin Sundin (S), Malin Danielsson (L), Christofer Bergenblock (C), Dan Hovskär (KD), Ulrika Westerlund (MP), Christian Benson, Josefin Mikaelsson, Humana, Sophie Karlsson, IfA, samt fler riksdagspolitiker, intresseorganisationer och arbetsgivarorganisationer.


Om talarna

Anna Barsk Holmbom, moderator.
Jessica Gustavsson, advokat CJ Advokatbyrå.
Christian Benson, jurist, IMR Institutet för medicinsk rätt.
Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana.
Intresseorganisationer:
Sophie Karlsson, IfA
Marika Philipsson, Vårdföretagarna
Henrik Petrén, Fremia
Riksdagspolitiker:
Malin Höglund (M)
Karin Sundin (S)
Malin Danielsson (L)
Christofer Bergenblock (C)
Dan Hovskär (KD)
Ulrika Westerlund (MP)

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är assistansanordnare eller i övrigt berörs av den personliga assistansen.

Syftet

Syftet med dagen är att belysa vad som händer inom återkrav, och vilka konsekvenser detta får.


Aktuella artiklar om återkrav