FMF Assistans vinner i kammarrätten: Vi har stärkts av detta

FMF Assistans har vunnit sitt överklagande i kammarrätten. Det skriver bolaget på sin webbsida.

”En minst sagt lång och påfrestande tid för oss alla är därmed över! Ett och ett halvt år av juridiska diskussioner och rättsliga prövningar kan vi nu äntligen lämna bakom oss”, skriver bolaget.

Har kämpat under 1,5 år

  • I februari 2022 beslöt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att återkalla bolagets tillstånd för personlig assistans.
  • I mars 2023 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm FMF Assistans överklagande.
  • Den 17 mars 2023 beviljade kammarrätten FMF inhibition av IVO:s beslut, vilket innebar att bolaget kunde fortsätta med verksamheten under rättsprocessen. Samtidigt beviljade kammarrätten prövningstillstånd.
  • Nu i början av oktober 2023 har kammarrätten så beviljat FMF Assistans överklagande, och därmed är striden sannolikt avgjord till bolagets fördel.

Allvarliga förluster

Rättsprocessen har slagit hårt mot FMF Assistans, som grundades 2010, men nu ser man hoppfullt på framtiden:

”Vi har förlorat såväl kunder som personal. Men än mer allvarligt är att vi förlorat anseende och förtroende. Den känslomässiga förlusten är för oss så mycket större och värre än den ekonomiska. Men vi har också stärkts av detta. Vi har hela tiden vetat att vi inte handlat fel”, skriver bolaget.

”Vi har pendlat mellan känslor av hopplöshet, orättvisa och tvivel. Men också överösts av uppmuntrande tillrop och fortsatt förtroende från kunder såväl som personal. Det har gett oss styrkan att kämpa.”

Enorm lättnad

Företaget skriver också att segern i Kammarrätten innebär en enorm lättnad och glädje:

”Just nu känner vi mest av allt tacksamhet för att äntligen få möjlighet att fortsätta arbetet tillsammans med våra kunder och deras assistenter.”

FMF Assistans AB ägs av FMF Group med Benjamin Isasson, Gabriel Güner och Robin Käcko i styrelsen. I det senaste bokslutet uppgick årsomsättningen till 384 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: 
Striden om Humanas assistans

Återkrav efter bedrägeri

Återkrav från Försäkringskassan spelade en avgörande roll för IVO:s och förvaltningsrättens beslut om att återkalla tillståndet. Detta kommenterades så här av FMF i mars 2023:

”Återkrav kan uppstå när vi som anordnare behöver rätta felaktigt redovisad tid. Det är inte bara oundvikligt utan även nödvändigt att detta görs och det medför att vi får så kallade återkrav. Dessa betalas givetvis omedelbart men kan efter det bestridas om vi inte håller med. De två återkrav som det nu handlar om är ett fall där vi blev utsatta för bedrägeri av en assistansgrupp och ett fall där Försäkringskassan retroaktivt har ändrat en persons beslut om assistansersättning. Det senare prövas dessutom fortfarande av domstol vilket innebär att ett potentiellt utfall är att återkravet stryks helt.

Det kan också bli återbetalningskrav om Försäkringskassan retroaktivt ändrar sitt eget beslut om en kunds behov av assistans, vilket vi inte kan påverka. Som anordnare av assistansen ska vi verkställa en kunds beslut. Vi varken kan eller får ändra beslutet – det är upp till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan ändrar ett beslut retroaktivt, det vill säga om de bedömer att rätten till ersättning upphört tillbaka i tiden, uppstår automatiskt ett återkrav på den anordnaren som har uppdraget för den kund det gäller.”

FMF argumenterade att det skulle bli omöjligt att driva assistansverksamhet för samtliga privata anordnare om förvaltningsrättens dom skulle stå sig. ”Den här typen av återkrav är oundvikliga, och något som även många kommuner drabbas av”, betonade bolaget.

LÄS MER:
Ingen rättvisa mellan assistansbolag – brister kan bedömas helt olika

2 kommentarer

  1. Vad händer nu med alla bolag som fått återkallade tillstånd på samma grunder?
    Det var förväntat att det skulle komma en sådan dom en dag, men de som fick sina tillstånd återkallade på återkrav då?

    1. De får suga på det sura äpplet och den bittra karamellen skulle jag tro. Teoretiskt skulle de väl kunna försöka begära resning? Jag vet dock inte om ”praxisförändringar” som det blir i det här fallet kan utgöra en grund för resning, lagen har ju ingen retroaktiv verkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *