100-åring i absolut toppform

Länets idiotanstalt, förlagt i ett herresäte. Så lät det när Höghammarskolan omnämndes i pressen för 102 år sedan. Sedan dess har mycket hänt. Skolan lockar idag elever långt utanför Bollnäs.

Höghammarskolan startade sin verksamhet redan 1905. Då hade skolan 48 elever, idag har skolan utvecklats till att vara ett av Bollnäs största företag och har cirka 350 elever.

Skolan drivs av Bollnäs kommun men två tredjedelar av eleverna kommer från andra kommuner. Detta är en särskola med lokaler på fem olika platser i Bollnäs plus elevboende i sex olika bostadsområden. Skolan vänder sig till elever som fått diagnoserna utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Skolan satsar på att förbereda eleverna för livet efter skolan och har flera yrkesvägledare som arbetar med arbetsplatsförlagd utbildning och utslussning till sysselsättning, boende och fritid.

Kjell Gyllenswärd, skolans chef, berättar att mycket handlar om att förbereda eleverna för ett så självständigt vuxenliv som möjligt. I elevboendet är matlagning, städning och hushållsekonomi en del av elevernas vardag.

Både idrott och kultur är viktiga inslag och ingår för alla elever efter egen förmåga. Dessutom finns idrottsgymnasium som tillval och då har eleverna extra träning flera gånger i veckan.

Flera av skolans elever har varit framgångsrika och deltagit i idrottstävlingar både nationellt och internationellt.

Även på denna skola förekommer ibland kränkningar och mobbning, vilket skolan ser mycket allvarligt på och även agerar kraftfullt mot.

Kjell berättar om en konsekvensstege i tre steg, muntlig varning och elevvårdskonferens, skriftlig varning och elevvårdskonferens och som sista steg hemskickning i några dagar.

Höghammars­skolan har elva nationella program och inriktningar plus individuella program för gymnasiesärskolan. Årets nyhet är det estetiska programmet. Det finns även individuella program med yrkes- och verksamhetsträning. Som tillval kan eleverna söka till idrotts­gym­na­siet. Tränings­skolan är nioårig med ett frivilligt tionde år.

Kjell pratar mycket om hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte och berättar att Höghammarskolan tar emot studiebesök från andra skolor, föräldrar och elever flera gånger per vecka.

Det största hotet ser Kjell i att kommunerna drar ner på skolpengen för eleverna, att kom­munerna inte är beredda att betala för den kvalitet som skolan kan ge.

Ett annat problem för Hög­hammarskolan är att lokalerna är spridda på så många olika håll i Bollnäs, vilket kräver ett transportsystem och mycket information.