/ ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå – trots pandemin

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå – trots pandemin

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.

Jag blir fortfarande berörd!

Jag blir fortfarande berörd!

Jag läser och lyssnar på HejaOlika om hur föräldrar tvingas ta ansvar för sina vuxna barn, som på grund av…

”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

– Den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsätter att förvärras, utvecklingen för aktivitetsstöd och sjukbidrag ligger långt efter…

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

Nya avgifter och skatter ökar fattigdomen

Nya avgifter och skatter ökar fattigdomen

Fattigdomen fortsätter att växa, med orättvisa skatter och ökade avgifter. Det menar DHR som varnar för att regeringens jämlikhetsutredning leder…