11 steg till lyckad skol-IT

Forskningen visar att IT kan ha stor betydelse för elever som har funktionsnedsättning. Datorn kan vara en nödvändigt verktyg. Men det är inte självklart att eleven får det verktyg som han eller hon verkligen behöver.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram en skrift om ”IT och lärande” tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Här beskrivs vad rektor, lärare och andra berörda behöver tänka på för att se till att man ska lyckas med IT i skolan.
– En lyckad IT-utveckling i skolan förutsätter att pedagoger och skolledare är uppdaterade, säger Sara Håkansson, informatör på SPSM.
Många upplever tyvärr att datorer i skolan är krångliga och leder till ökad stress. Lärare kan uppleva IT som något hotfullt eftersom man ofta varken fått utbildning eller erfarenhet inom området. Men när IT väl blivit en del av skolarbetet så ger det resultat.

Förslag från SPSM
I skriften från SPSM finns följande förslag på handlingsplan för pedagoger som vill komma igång med IT. Här har vi sammanfattat råden till lärarna:

1 Vänta inte på att någon annan ska sätta igång IT-användningen.

2 Bestäm dig för att använda IT i eget arbete. Börja med några enkla användningsområden.

3 När du själv kommit igång är det dags att lägga in ett arbetspass i veckan som med ett tydligt IT-inslag.

4 Eleverna har olika förutsättningar och inlärningssätt. Därför behövs nya verktyg. Med alternativa verktyg och pedagogiska program kan eleverna få bättre hjälp.

5 Använd internet.

6 Eleverna har datorer som arbetsverktyg, inte som någon ”bonus”. Elever som bara vill spela på datorn kan behöva hjälp med att komma igång med ordbehandling etc.

7 Organisera arbetet på ett flexibelt sätt, eftersom IT gör det möjligt att vara mycket mer flexibel och att alla elever inte behöver göra samma sak vid samma tillfälle.

8 Som pedagog kan IT användas på en rad sätt i det egna arbetet – lanering, föräldrakontakt, bokningar, dokumentation, bakgrundsinformation, kontakt med andra pedagoger etc.

9 Använd mejl effektivt. Samla in mejladresser till föräldrar för att underlätta kommunikationen. De som vill ha information på papper ska få det även i fortsättningen. Eftersom allt finns i datorn så är det enkelt att både mejla och skriva ut.

10 Se till att kommunikationen med eleverna också blir så enkel som möjligt med hjälp av mejl. Ta reda på vilka mejladresser som fungerar bäst – de som eleverna har på skolan eller privat. Kanske fungerar det bäst om mejlen vidarebefordras från skoladresserna till privatadresserna.

11 Låt eleverna genomföra en del prov direkt på datorn via webben, antingen hemifrån eller löpande under skoldagen. +