20 läsvärda tips

Luta dig tillbaka i älsklingsfåtöljen och låt dig inspireras av följande boktips. Allt från det senaste inom den lättlästa genren, självupplevda händelser och faktaböcker, till intervjuer med de två omtyckta författarna Maria Ennefors och Frida Blomgren.

 

VILL DU HA HJÄLP? NEJ TACK GÄRNA

Författare: Jill Söderlund, Agneta Lindberg, Carolina Lindberg, Malin Valsö

Förlag: Gothia Fortbildning 2014

I den här boken sammanförs professionella och personliga perspektiv.

Författarna Malin och Carolina utgår ifrån sin bas som professionella, medan Jill och Agneta främst skriver utifrån egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska diagnoser.

Gemensamt för alla fyra är att de delar med sig av de verktyg som de själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt.

PANIKÅNGEST OCH DEPRESSION; frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar

Författare: Christian Dahlström

Förlag: Natur & Kultur 2014

Oavsett om du själv är drabbad eller om du har en anhörig som är drabbad av psykisk ohälsa kan du här få en snabb och kortfattad översikt.

Boken ger raka svar på de vanligaste frågorna om panikångest och depression.

Kan man bli fri från panikångest?

Varför blir man deprimerad?

Hur går psykoterapi till?

Var kan man söka hjälp?


HANDBOK I MOTIVERANDE SAMTAL FÖR YRKESVERKSAMMA OCH STUDENRANDE

Författare:  Carl Åke Farbring

Förlag: Natur & Kultur 2014

Det här är den andra utgåvan av motiverande samtal (MI), som är en samtalsmetod för att hjälpa människor att förändras och används bland annat inom socialtjänst, habilitering, rehabilitering, vård och psykiatri.

Förutom en arbetsbok som är anpassad till sex stycken samtal, ger boken även förslag på hur MI kan införas inom en verksamhet samt ger uppdaterad information om ny forskning och metodens nya pedagogiska upplägg innehållande fyra processer.

DET FINNS ALLTID ETT SÄTT

Författare: Malena Ranch, Johan Bysell, Michael Hjerth

Förlag: Gothia Fortbildning 2014

Här får läsaren ta del av praktiska råd och erfarenheter från unga vuxna med adhd, om att få vardagen att fungera bättre. Bokens kapitel behandlar olika livsområden som exempelvis ”relationer”, ”hemma”, ”ekonomi”, ”arbete och studier”.

Där ingår även information, lösningsfokuserade frågor och visuella övningar. Syftet är att medvetandegöra skillnaden och hitta en balans mellan vad som är problem och vad som redan fungerar.

Boken som är en del i Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt, riktar sig till partners, föräldrar, vänner eller yrkesprofessionella.

MEDAN KÖRSBÄRSTRÄDEN BLOMMAR; om sorgen efter förlusten av ett barn

Författare: Jeanette Neij

Förlag: MBM Förlag 2013

Författaren och journalisten Jeanette Neij vill här dela med sig av sin egen berättelse om att mista ett barn och om att upp­leva sorg, för att hjälpa andra i liknande situation. Hennes son Lukas blev nio dagar och två timmar och själv fann hon stöd i andras historier:

”Det fanns tröstande ord, igenkänning och bekräftelse på att mina reaktioner var normala. Därför vill jag också berätta”.

Boken behandlar frågor som:

Hur överlever man förlusten av sitt barn?

Hur ser sorgen ut? V

ad händer med oss i sorg?

Hur reagerar omgivningen och hur önskar de sörjande att den skulle reagera?

Även frågor som rör kampen för att återfå tilltron på livet genom en bebis till. Vad händer då när bebisen uteblir?

När graviditeterna en efter en slutar med missfall?

En bok inte bara för drabbade utan även för anhöriga, vänner, kolleger, barnkliniker, intensivvårdsavdelningar och offentliga instanser, för att förstå hur sorgeprocessen fungerar.

PÅ ETT ANNAT SÄTT

Författare: Paula Tilly

Förlag: Sivart Förlag 2013

Paula Tilli berättar här utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Boken är indelad i två delar. Den ena är självbiografisk och beskriver Paula Tillis liv från tidig barndom fram till idag.

Den andra delen beskriver vad Aspergers syndrom innebär och vilka svårigheter författaren har som är förknippade med diagnos. Exempelvis blir hon sur när något oväntat händer och i värsta fall blir hela hennes dag förstörd. Hon lever alltid efter rutiner och äter exakt samma rätter varje dag sedan flera år.

BEMÖTANDETS ETIK

Författare: Erik Blennberger

Förlag: Studentlitteratur 2013

I denna bok ger författaren och professorn Erik Blennberger konstruktiva förslag på hur man kan utveckla sitt bemötande. Den är skriven för alla yrkesgrupper som arbetar med behandling, vård, stöd och service samt för studerande, chefer och lärare.

Boken varvas med teori kring bemötande och etik ihop med praktiska exempel från yrkesspecifika bemötandesituationer samt exempel hämtade från privatlivet. Konkreta tips och idéer presenteras i det sista kapitlet.

VILJA VARA VANLIG; om att vara förälder till barn med funktionsnedsättning

Författare: Maria Ennefors, Lill Hultman, Rickard Friberg, Ammi Thörnblom, Mattias Neander

Förlag: Migra Förlag 2014

Boken som innehåller en samling kåserier är skriven av föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En del texter har tidigare publicerats i RBU Stockholms medlemstidning Utsikt och en del är nyskrivna.

Texterna är skarpsynta, humoristiska och har en hög igenkänningsfaktor. Maria Ennefors har skrivit merparten av texterna och är även redaktör för boken.

SJUNGA

Författare: Lars Amund Vaages

Förlag: Trolltrumma förlag 2014

Nu har Lars Amund Vaages bok om sin autistiska dotter utkommit på svenska. Sjunga ger en inblick i hur autism kan upplevas av en anhörig och har fått stort genomslag i Norge där den har vunnit Bragepriset, Nynorsk litteraturpris och nomi­nerats till Kritikerpriset 2012.

FÖRÄLDRABOKEN OM ADHD

Författare: Lena Westholm

Förlag: Gothia Fortbildning 2014

Här är en sprillans ny bok för dig som har ett barn eller ton­åring med adhd. Den inne­håller många värdefulla tips på hur man kan lösa problem och hur det kan bli lättare att hantera vardagen. Områden som tas upp är bland annat skolgång, medicinering, fritid, mat- och sovvanor, relationer och känslor.

MAMMA, JAG ÄR VIKTIG! Om Frida fyra år och resan mot en autismdiagnos

Författare: Annika Gelin

Förlag: Vulkan 2014

Här får man i dagboksform följa Annika Gelin och hennes dotter, från de första signalerna på att något är annorlunda, till kampen för att få till stånd en utredning, och om samhällets normer. Och kanske det vikti-
gaste; om att det finns fler sätt att vara på än det förväntade.

ATT FÖRSTÅ SJUKDOM OCH DÖDOCH VAD DET KAN LÄRA OSS OM LIVET; en praktisk guide för personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående

Författare: Catherine Faherty

Förlag: Autism- och Aspergerförbundet 2014

En konkret bok som introducerar frågor som kan uppstå när man kommer i kontakt med människor som är döende, eller i samband med själva dödsfallet, eller vad som händer efter döden.

Den ger även information om begravningar, hur människor reagerar när någon dör och hur livet kan behöva anpassas efter att någon har dött. I slutet finns tips på böcker att läsa vidare i för alla åldrar. Boken är särskilt anpassad för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.


HJÄLPMEDELSBOKEN– från grundskolan till gymnasiet; för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd

Författare: Gunilla Gerland

Förlag: Pavus Utbildning 2014

Här får läsaren förutom tips på hjälpmedel i skolan också information om strategier och verktyg för elever med kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis adhd, autismspektrumtillstånd och dyslexi. Ett avsnitt behandlar tiden efter gymnasiet, det vill säga kontakten med arbetsförmedlingen, folkhögskola och högskola. Den riktar sig till föräldrar, studerande, pedagoger, skolledare, logopeder och arbetsterapeuter.

JAG ÖNSKAR ATT HON DÖR FÖRE MIG; ett annorlunda föräldraskap

Författare: Kajsa Råhlander

Förlag: Komlitt 2014

Kajsa Råhlander är lärare och själv förälder till barn med funktionsnedsättningar. Här delar hon med sig av egna och andras erfarenheter om vardagslivet som kan handla om oro, sorg och otillräcklighet. Boken vänder sig både till professionella som får insikt i hur man bäst bemöter oroliga föräldrar, samt till föräldrar med barn med kognitiva funktionsnedsättningar.

VIDGA VYERNA

Författare: AnnSofie Forsman

Förlag: Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013

Vidga vyerna handlar om sinnesstimulans och vardagliga aktiviteter, exempelvis i köket, vid badet eller i rullstolsdans. Den riktar sig till skolpersonal och föräldrar till barn som befinner sig på tidig utvecklingsnivå.

VÅLDSAMT OSYNLIGT; en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning

Författare: Karin Andersson

Förlag: BOJ 2013

För att öka stödet till brotts­utsatta personer med en funktionsnedsättning och för att öka kunskapen om den särskilda utsattheten som en funktionsnedsättning kan innebära, har Karin Andersson tagit fram detta studiematerial som vänder sig till brottsofferjourer, intresseorganisationer och andra som möter personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar och personer med utvecklingsstörning.

Boken är lättläst, finns i Daisy-format och går att ladda ner som mp3-fil.

SAMVERKAN; anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Författare: Susanne Larsson, Lasse Nohrstedt

Förlag: Komlitt 2012

Här får du läsa om vardagsnära berättelser inom boende och personlig assistans, där både personal och anhöriga kommer till tals. Konkreta åtgärder som skapar större inlevelseförmåga, bättre förståelse och en bättre samverkan presenteras.

CARMEN OCH DÖDEN

Författare: Karin Fossum

Förlag: Forum 2014

Ytterligare en psykologisk thriller av norska deckarförfattaren Karin Fossum, i vilken poliserna Konrad Sejer och Jacob Skarre utreder brott.

När en pojke på 16 månader med downs syndrom hittas  drunknad drar en polisutredning igång och läsaren dras med i författarens undersökning av hur vi handskas med de grundläggande frågorna kring människovärde, fosterdiagnostik, sorg och skuld.

HO KLARER SIG ALTI

Författare:  Karin Westlund

Förlag: Karin Westlund 2013

Karin Westlund berättar här om sin uppväxt på en institution för barn med funktionsnedsättning. Regler, rutiner, tvång och utsatthet präglar miljön på Eugeniahemmet, men hon beskriver även stunder av värme och gemenskap, till exempel jularna med julotta och julsånger.

BLODET AV ETT LAMM UTAN FEL OCH LYTE

Författare: Linda Garbén

Förlag: Recito 2014

En delvis självbiografisk roman om Madeleine som har en funk­tionsnedsättning, om att inte passa in och om att inte låta sig tystas av myndighetsutövare i maktpositioner.

MED ROLLSTOL I GRÖNSAKSHISSEN

Författare: Marie Hav Lundkvist

Förlag: Idus förlag 2014

Med humor och allvar beskriver Marie Hav Lundkvist, tidigare VD för Lindex, Astra och ISS, sin resa från att ha varit fullt frisk till att inom ett år drabbas av flera funktionsnedsättningar. Hon berättar om sina möten med vården och samhället, men också om allvaret i att leva ett liv med ett flertal tunga funktionsnedsättningar.

ATT BILDA FAMILJ – när man har psoriasis eller reumatisk sjukdom

Redaktör: Björn Stenberg

Förlag: Riksorganisationen Unga reumatiker och Förbundet ung med psoriasis 2013

I den här boken får vi möta personer med reumatism och psoriasis som har, eller funderar på att bilda, familj. Förutom att vi får ta del av deras tankar och erfarenheter, behandlar boken även de medicinska aspekterna och informerar om det stöd som finns att få.

KAJAK OCH SKRIDSKOHANDBOK: för dig med funktionsnedsättning

Författare: Mats-Erik Bjerkefors, Anna Bjerkefors

Förlag: RG aktiv rehabilitering 2014

Det här är boken för dig som vill starta en friluftsverksamhet för personer med funktionsnedsättning! I de tre första kapitlen får du fakta om utrustningen, instruk­tioner om teknik och förflyttning vid kajakpaddling och långfärdsåkning på skridskokälke samt tips inför en kajaktur med övernattning i tält.

Det sista kapitlet innehåller ett utbildningsmaterial för ledare kring hur man bäst lär ut aktiviteterna. Längst bak i boken finns även en DVD-skiva med instruktionsfilmer om paddling och skridskokälkåkning.

NYA BÖCKER OM KÄNSLOR OCH HYGIEN!

Nu har de två första böckerna i LL-förlagets serie om känslor kommit. I boken Jag känner mig glad, av Helene Lumholdt och Carolin Freiholtz berättar Ange, Jenny och Elsa om vad som gör dem glada.

Boken Tvätta händ­erna och hela kroppen, av Ylva Killander och Sanna Niklasson är en rolig och pedagogisk bok om hur man tvättar händerna, borstar tänderna och sköter kläderna. Också den är skriven på den allra enklaste nivån.

KVINNOBILDER

Forum – Kvinnor och Funktionshinder 2014

Tolv kvinnor med funktionsnedsättning berättar här om sina erfarenheter av utbildning och arbetsliv.

Forum – Kvinnor och Funktionshinder, ger ut boken för att sätta fokus på kvinnor med funktionsnedsättning och den svenska arbetsmarknaden. Boken presenterades vid ett seminarium på Nordiskt Forum som kvinnorörelsen i Norden anordnar i Malmö i juni 2014.