300 kronor för mycket i bidrag räcker för polisanmälan

Alla misstänka bidragsbrott ska polisanmälas av Försäkringskassan, ända ned till beloppsgränsen 300 kronor.

Det skriver DN.se som beskriver detta som en helomvändning, eftersom beloppsgränsen på sistone har varit 5000 kronor.

– Det har blivit en miss i kommunikationen mellan vår kontrollverksamhet och rättsavdelningen, uppger Britt-Marie Sandberg, chef för Gemensamma försäkringsfrågor/kontroll för Dagens Nyheter.

Antalet ärenden med misstänkta bidragsbrott på den här nivån är dock inte så stort. Det handlar om cirka en procent av de misstänkta brotten.