60 forskare samlas för att hjälpa barn

Ett 60-tal svenska barnforskare går samman i ett nytt nätverk för barn med funktionsnedsättningar. Starten sker på måndag, den 3 juni, då forskarna träffas på Högskolan i Jönköping.

Forskarna anser att alltför en alltför liten del av svensk handikappforskning handlar om barn. Det nya nätverket ska samordna kunskaper och andra resurser med fokus på barn.

– Nätverket handlar om att vi är bättre tillsammans, säger Mats Granlund, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping. Sverige är för litet för att vi ska utveckla internationell toppforskning inom området var och en för sig.

– Vi behöver också samla vår kunskap kring hur vi rent praktiskt bäst kan hjälpa barnen att fungera i sin vardag nu och i framtiden. Och hur kan vi få barnens syn på sin vardag och hur kan vi vara säkra på att barnen vill vara med i forskning?

Satsningen gäller inte bara ”traditionella” funktionsnedsättningar utan även barn som har långvariga sjukdomar, till exempel diabetes, eller är utsatta på grund av psykosociala skäl.

Det är Institutet för Handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping som står för inbjudan. Institutet anses vara europaledande inom handikappforskning.