92 sidor nya perspektiv och goda råd

Vi är glada över att inleda år 2013 med ett tjockt nummer fyllt med matnyttig läsning. Våra teman om exempelvis habilitering och assistans ger nya perspektiv på omstridda frågor, där det blir allt viktigare att vara påläst för att kunna påverka.

Visst har mycket blivit bättre, men satsningarna på funktionshinderfrågorna har faktiskt krympt sedan 2005. Det framgår av en statlig rapport som släpptes i december. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har jämfört 15 EU-länder. Sverige är det enda land som konsekvent minskat utgifterna i förhållanden till bruttonationalprodukten.

Det är viktigt att veta när det talas om skenande kostnader eller att samhället måste begränsa rätten till personlig assistans eller pedagogiskt stöd i skolan, för att ta ett par aktuella exempel.

Apropå denna utgåvas Tema Habilitering ser vi att allt mer ansvar läggs på föräldrar, trots politiska ambitioner om förbättrat stöd till föräldrar. Den granskning av svensk habilitering som RBU nyligen presenterade visar att verksamheten allt mer går mot rådgivning, på bekostnad av mer praktiskt inriktad hjälp.

Det blir fler möten av olika slag, och mindre träning. Men vad händer om arbetsbördan på föräldrarna fortsätter att öka samtidigt som samhället drar ned på stöden?

Det är glädjande att Skol­inspektionens chef Ann-Marie Begler i förra numret klart uttalade att skollagen måste förtydligas när det gäller elevers rätt till stöd. Det får inte vara så att stödet dras in om eleven uppnår godkänt, det behövs en ovillkorlig rätt till stöd oavsett nivå.

Med införandet av rut-avdrag för läxhjälp är det ännu viktigare att rätten till stöd förtydligas för elever som har särskilda behov.

En person vi på Föräldrakraft beundrar är Jonas Helgesson, som du möter i en intervju på sidan 20. Han arbetar outtröttligt med att förändra livet för barn och unga här hemma och i olika delar av världen. Nyss i Peru, senast i Ukraina för att nämna två exempel. Läs intervjun och följ honom sedan på Instagram och Twitter, få nya perspektiv och se honom skriva historia.